Ledarhundsnytt nr 6 2019

Ledarhundsnytt nr 6 2019

Ett nyhetsbrev från Föreningen Sveriges Ledarhundsförare (SLHF)

Inledning 

Välkommen till sommarens första Ledarhundsnytt! Den här gången får du lite tips, och så får du läsa om senaste brukarrådet med SRF Ledarhundsverksamheten. På tal om det kommer SLHF att skicka in synpunkter till SRF på deras broschyr om allergi. Det blir det sista vi gör innan vi tar sommarledigt.

Styrelsen går nu på sommarledighet. Det behövs inte minst mot bakgrund av att allt arbete i SLHF är helt ideellt. Det går förstås att kontakta styrelsen men förvänta dig inga snabba svar. Styrelsens första möte efter sommaren blir 18 augusti, från 12 augusti är vi tillbaka som vanligt.

Jag önskar dig nu en skön sommar!

Sara Shamloo Ekblad, ordförande i Sveriges Ledarhundsförare 

Kampanjen med medborgarförslag fortsätter

Nu i veckan kom det glädjande beskedet att Örebro har antagit medborgarförslaget om att sätta upp klisterdekaler med information om att ledar- och assistanshundar är välkomna i Örebros regions lokaler. Ledarhundsförare har nu skickat in medborgarförslag i Stockholms samtliga 14 stadsdelar och där har förslagen antagits. Värmlands region har också antagit ett medborgarförslag och så nu Örebro!

Om du vill skicka in ett medborgarförslag där du bor är du välkommen att kontakta Finn Hellman i SLHF:s styrelse: finn@slhf.net.

Minnen från brukarrådet

Onsdag 12 juni hölls årets första brukarråd med SRF Ledarhundsverksamhet. SLHF representerades av styrelseledamot Torbjörn Ruther och medlemmen Malin Jansson. Övriga ledarhundsförare på mötet var Anne-Maj Magnström, Anders Mårdell och Christer Karlsson. SRF:s förbundsstyrelse representerades av ordförande Håkan Thomsson och ledamoten Annika Östling. Från ledarhundsverksamheten medverkade chef lena Ridemar, handläggare Matilda Apelqvist och Joachim Kåhlman från I selen.

Nedan följer Torbjörn Ruthers mINNEN från brukarrådet. Utförliga minnesanteckningar går att få från Ledarhundsverksamheten:

Upphandling

Nästa upphandlingsperiod är 2022-2025.

Arbetet påbörjas hösten 2019 för att vara klart april 2020 för att träda ikraft 2022. MFD och ledarhundsverksamheten att påbörjat arbete. Kommer diskuteras vidare på höstens brukarråd.

Regerings promemoria om eventuell flytt av ledarhundsverksamheten.

Denna är försenad och kommer först under hösten. Något beslut av riksdagen kan dock ske först under våren 2020. Om det blir en flytt blir den försenad.

Ut och resa.

Om en ledarhund skall resa utomlands skall SRF veterinär kontaktas. En ledarhund får inte tas med utomlands första året eftersom de har en garanti på hunden första året.

Antal hundar för 2020 beräknas bli samma som för 2019 alltså 40 stycken.

På nästa brukaråd kommer SRF:s veterinär vara med. Då kommer vi diskutera frågor som förebyggande hälsovård, öroninflammation, allergi med mera Har du frågor som rör hundens hälsa, hör av dig till oss så tar vi upp frågorna där.

Ledarhundsverksamheten håller på med en folder om allergi som kommer vara klar till hösten.

Regler väntelistan.

Man kan inte stå på väntelista när man har en hund i tjänst. Först när hunden tagits ur tjänst hamnar man på väntelistan.

Regler om när hund tas ur tjänst pga ålder.

När hunden fyller 10 år skall en seniorkontroll göras. Den innehåller en test på hunden funktion och hälsa. Om hunden är frisk kan den arbeta tills den fyllt 11 år. Ifall något upptäckts vid 10-årskollen kan det bli en extra koll vid 10 och ett halvt år. Efter 11 år får hunden gå i pension, detta för hundens välmående och förarens trygghet. Detta ger en tydlighet och en lika behandling av alla hundar och förare. Samtal sker mellan SRF:s veterinär och hundföraren. Om SRF:s veterinär inte träffar hund sker samtal med den externa veterinären och SRF:s veterinär.

Årlig hälsokontroll.

Dessa riktlinjer ska göras om. Det är inte nödvändigt med hälsokontroll varje år när hunden är ung. 

Hälsobok – vikhäfte för vaccinationer.

Äldre hälsoböcker kan bytas ut mot ett vaccinationshäfte om man vill. För att ledarhundsverksamheten skall betala ut veterinärkostnader skall en journalkopia sändas med fakturan. Om kostnaden för veterinärvård överstiger 7000 kronor ska behandlade vetrinär kontakta SRF:s veterinär innan behandling sker.

Någon ur personal från ledarhundsverksamheten kommer att arbeta hela sommaren. För att se vem och telefonnummer, se hemsidan för ledarhundsverksamheten.

SLHF:s uttalanden togs också upp på brukarrådet. SRF höll inte med oss och en diskussion bröt ut.”

Ledarhund och badstränder

Nu när det börjar bli varmt är det många som vill ta sig till badstranden för att svalka sig. Vi som använder ledarhund för att tryggt och snabbt förflytta oss, kan läsa om hundförbud på kommunens allmänna badstränder och kan då få intrycket av att vi inte kommer kunna bada i sommar. Det är bra att veta att dessa generella hundförbud i regel inte gäller ledar- och assistanshundar. Kontakta kommunen du bor i för att se vad som gäller just där. Ett tips är att börja med att söka på nätet, för de flesta kommuner har sina regler i tillgängligt format på sin hemsida. Om det visar sig att du bor i en kommun som inte gör undantag för ledarhundar får du gärna kontakta mig.

Hundägares stress smittar 

10 juni berättade Vetenskapsradion i P1 om en ny studie på Linköpings universitet:

Forskarna tror att hundarna speglar sina ägares stressnivåer, snarare än tvärtom.

Sedan tidigare ärdet känt att individer inom samma art kan spegla varandras känslomässiga tillstånd. Till exempel har tidigare forskning visat på samband mellan långtidsstress hos barn och deras mödrar.

Nu ville forskarnase om liknande spegling av stressnivåer över längre tid kan ske även mellan arter.

För att få ett mått på stressnivåerna över flera månader mätte forskarna koncentrationen av stresshormonet kortisol i ett par centimeter hår hos såväl hunden som dess ägare.

De kunde dåse att ägare som har höga kortisolnivåer har också hundar som har det, och att ägare med låga nivåer har hundar med låga nivåer.”

Källa: Vetenskapsradion

SLHF:s kommentar: Det här är en intressant studie, inte minst för ledarhundsförare. Få arbetar så nära sina hundar som vi gör. När samarbetet mellan ledarhundsförare och ledarhund inte fungerar, läggs ofta ansvaret på hunden. SLHF har länge poängterat att det är ett samarbete mellan hund och människa. Det handlar bland annat om kemi. Denna studie påminner oss återigen om vikten av en bra matchning mellan hund och förare. Nu menar vi inte att nivåerna av stresshormoner ska mätas hos hund och förare innan matchning. Nej, vi menar att det är viktigt att se alla individer som just individer. Alla hundar fungerar inte ihop med alla människor, lika lite som alla människor fungerar med alla hundar, eller med andra människor för den delen.

Nytt nummer av Ledarhunden

Årets andra Ledarhunden är nu ute! Läs om hur några förare belönar sina hundar. Läs svar från Sveriges Lantbruksuniversitet om näring för hund. Och mer än så! De flesta som prenumererar på Ledarhunden får den digitalt. Om du inte har fått Ledarhunden, börja med att titta i Skräpposten. Daisyskivorna bör ha kommit fram och punktskriftsversionen är på väg.

Ledarhunden ligger numera även på vår hemsida.

Nästa Ledarhunden ges ut i september. Manusstopp är 5 september.

Trevlig läsning!

Stöd oss
SLHF är en helt ideell förening. Vi är glada för allt stöd vi kan få. Du kan sätta in ditt bidrag på följande sätt:

Plusgiro: 925 425-1
Swish: 123 578 6736

Du är också varmt välkommen att bli medlem, anhöriga och vänner kan bli stödjande medlemmar, gå in på

www.ledarhund.nu/blimedlem

Ledarhundsnytt ges ut av Föreningen Sveriges Ledarhundsförare. Texterna skrivs av ordförande Sara Shamloo Ekblad. Om du vill avsluta din prenumeration skickar du ett mejl till info@slhf.net

Kontaktinformation 

Sara Shamloo Ekblad, ordförande

070-17 10 899

sara@slhf.net

www.ledarhund.nu