Kallelse till årsmöte 2024

Kallelse till årsmöte 2024

Välkommen till SLHF:s årsmöte 2024! 

Datum och tid: lördagen den 23 mars kl 10.00-13.00. 
Plats: digitalt på zoom. Länk skickas ut med handlingarna två veckor innan årsmötet.

Skicka gärna en anmälan till årsmötet till info@slhf.net innan den 20 mars för att underlätta vårt arbete.

Inför årets årsmöte har styrelsen tagit fram ett förslag på nya stadgar för föreningen. Detta stadgeförslag och dagordning har skickats med kallelsen till röstberättigade medlemmar.

OBS! För rösträtt och val till förtroendeuppdrag krävs att du är röstberättigad medlem i SLHF och har betalat medlemsavgiften för 2024. Medlemsavgiften på 250 kr ska vara betald senast den 20 mars 2024 för att få rösta vid årsmötet. Inbetalningen görs till

Swish: 123 578 67 36 eller plusgiro: 925425-1.
Märk betalningen med ditt namn samt medlemsavgift.

Varmt välkommen önskar SLHF:s styrelse