Ledarhundslänkar

Här hittar du länkar till andra sidor som på olika sätt har med ledarhundar att göra.

Synskadades Riksförbund
SRF har idag myndighetsutövning när det gäller tilldelning och återtagande av dispositionsrätt för ledarhundar. De tilldelar och återtar även ledarhundar. SRF har också ansvar för grundutbildning och support till ledarhundsekipagen.

Ledarhundsleverantörer

Ledarhundarna i Sverige upphandlas i enhet med Lagen om upphandling. Just nu är det två leverantörer som har avtal om att leverera ledarhundar.