Ledarhund och allergi

Utgör ledarhunden en fara för personer som har allergi mot hund?

I Sverige finns cirka 300 ledarhundar. En procent av Sveriges befolkning uppger svåra besvär av hund. Mer noggrann skattning kan ge en siffra på cirka 50 tusen till 60 tusen svenskar i alla åldrar. Om dessa skulle reagera på allergentillskottet från en ledarhund jämfört med vad som redan finns i omgivningen är osäkert. Några dödsfall på grund av exponering för hund finns inte beskrivet i Sverige. Astma- och andra allergibesvär som kan uppstå kan avhjälpas med astmamedicin. 

Bakgrund
Det kan uppkomma konflikt mellan de som är hundallergiska och ledarhundsförare. Skälet Är att allt fler upplever sig hundallergiska eller har på felaktiga grunder fått höra av sjukvården att de ska undvika hundar för att de har antikroppar mot hund vid allergitest. Statistiskt sett är sannolikheten att den gravt hundallergiska personen ska träffa på en ledarhund minimal.

Vid en sådan kontakt är det osäkert om den hundallergiske individen kommer att reagera allergiskt. Med stor säkerhet har denna person vid ett flertal tillfällen reagerat på hundallergen i miljöer där hundar inte vistas utan att ha förstått sambanden, på grund av den allmänt förekommande hundhållningen.

Från Allergikerns synpunkt
Genom pälsbärande sällskapsdjur i samhället är ”bakgrundsbruset” av pälsdjursallergen (hund, katt och häst) högt. Hela tiden utsätts vi för allergenhalter och en stor andel pälsdjursallergiska individer försämras därigenom i sin allergi trots att de undviker pälsdjur. På Sachsska Barnsjukhuset har vi varje år barn som får sprutbehandling mot pälsdjursallergi för att kunna vara socialt integrerade eller klara skolundervisningen. De kan inte undvika pälsdjursallergenet som varken syns eller doftar. När de ser ett pälsdjur i sin närhet är det inte konstigt att de reagerar emotionellt även om inte djuret gör att de faktiskt blir sämre.

Allergisjukas besvär leder lätt till konflikter i samhället då dessa personer är extra miljökänsliga. Allergitestpositivitet mot hund förekommer hos cirka 15 procent av befolkningen, men bara hälften av dessa kan förväntas reagera på pälsdjur och av dessa som reagerar är det bara 5-10% som kan förväntas reagera med svåra symtom, det vill säga mindre än 1% av befolkningen. Djurhållning är vanligt. Beroende på ålder hos dem som undersöks förekommer pälsdjur hos 25 till 50 procent av befolkningen. Allergen från pälsdjur sprids därför till miljöer där djur inte finns, djurägarnas kläder och hår fungerar som transportörer. Detta innebär att i skolor, offentliga lokaler, serviceinrättningar, biografer, restauranger, allmänna transportmedel etcetera, är allergennivåerna från pälsdjur mycket höga .

Allergen från pälsdjur och spridning i omgivningen
Pälsdjursallergen bildas i hundens talgkörtlar, urin och avföring. De fastnar på partiklar i luften och kan hålla sig svävande länge (som dimma). Dessa partiklar fastnar sedan i djurägarens hår och kläder för att sedan avges som pälsdjursallergen där hundar eller hundägare vistas (utan att djuret själv finns där).

Studier har visat att allergen från pälsdjur kan vara lika höga i offentlig miljö som i hem där djur vistas regelbundet. En ryttare som nyligen har ridit och inte bytt om, sprider sannolikt stora allergenmängder.. Vi vet också att fyra till fem timmars vistelse i en genomsnittlig skolmiljö är likställt med att vara hemma en timme hos någon som har katt eller hund. Det finns förstås skolmiljöer som är värre en så.

Från ledarhundsföraren synpunkt
Ledarhunden ökar livskvalitén för den som är gravt synskadad. Ledarhundar är väl dresserade och håller sig lugna, intill sin synskadade förare. Den springer och hoppar inte runt som många sällskapshundar kan göra, som därigenom också lättare sprider allergen.

När ledarhunden rör sig utomhus är det otänkbart att allergenexponeringen från dessa hundar ger ett så stort tillskott i luften att det kan utgöra en hälsorisk för någon.

När ledarhunden rör sig inomhus eller ligger still i offentliga miljöer eller i kommunala transporter avges en viss mängd allergen som sprids i omgivande luft. Allergen från pälsdjur är vattenlösliga, varför en nytvättad ledarhund i de flesta situationer ger ett så litet extra tillskott jämfört med den allergenmängd som redan finns i den omgivande miljön, att det inte innebär en ytterligare hälsorisk för flertalet med hundallergi.

Texten är skriven av:
Magnus Wickman, professor, astma och allergi
Sachsska Barnsjukhuset, Södersjukhuset
SE 118 83 Stockholm
tel: 08-616 10 00
mobil: 070-484 39 00
e-mail: magnus.wickman@ki.se