Ledar- eller assistanshund?

Det har blivit allt vanligare att förvirring uppstår och människor frågar ledarhundsförare vilken funktionsnedsättning de har och vad deras assistanshund gör för dem. Därför vill vi kort skriva om likheterna men också skillnaderna mellan ledar- och assistanshundar.

Likheterna 

Både ledar- och assistanshundar är hjälpmedel. De arbetar alltid ihop med sin förare som har en funktionsnedsättning. Vårdhundar, terapihundar och läshundar är exempel på andra sociala tjänstehundar. De skiljer sig från ledar- och assistanshundar då de arbetar ihop med en förare men för en grupp. Exempel: En läshund kan finnas med i ett klassrum för att barnen ska öva på att läsa högt. En ledar- eller assistanshunds arbetsinsats är alltid inriktad på den enskilda föraren.

När en ledarhund är i tjänst bär den en sele, när en assistanshund är i tjänst bär den ett tjänstetäcke. Förare med ledar- och assistanshundar har normalt tillträde till lokaler som privata sällskapshundar med förare inte har.

Olikheterna 

Vad en ledar- eller assistanshund hjälper sin förare med varierar. Alla ledarhundar i Sverige lär sig samma saker. Det innebär flertalet kommandon som är kopplade till ledarhundsjobbet, vardagslydnad och apportering. Ledarhunden har alltid en förare med synnedsättning. Om föraren till exempel utöver synnedsättning har dövblindhet, kan hunden få fortbildning innan ekipaget påbörjar sin samträning.

Vad en assistanshund hjälper sin förare med varierar med förarens behov. En del förare har rörelsehinder och behöver en servicehund som kan hjälpa till att öppna dörrar, en del andra har hörselnedsättning och behöver en signalhund som informerar föraren om det till exempel ringer på dörren eller börjar brinna, medan ytterligare andra har epilepsi eller diabetes. Den alarmerande assistanshunden kan då känna av och förvarna innan ett fall eller när blodsockret sjunker. De olika arbetsuppgifterna gör att utbildningen ser olika ut. Ledarhundsföraren träffar ledarhunden först när hunden tagit examen. Det innebär att ledarhundsföraren inte har något inflytande under utbildningsperioden. Assistanshundsföraren kan däremot vara med och forma sin blivande assistanshund i samråd med en instruktör. 

När det gäller finansiering är utbildningen för ledarhunden helt täckt av staten, medan assistanshundföraren fortfarande måste bekosta en stor del av utbildningen på egen hand. 

SLHF har en systerorganisation, Svenska Service- och Signalhundsförbundet (SoS) som organiserar assistanshundsförare. Tillsammans arbetar vi för att förbättra tillgängligheten för oss med ledar- och assistanshund.