Ledarhund på restaurang

En ledarhund har rullat ihop sig och sover under sin husses stol på en restaurang.

Ledarhundar är en speciell typ av tjänstehund och är unik på det sätt att den följer sin förare i dennes dagliga liv. Därför har ledarhundar tillträde till platser där hundar normalt inte förekommer. Detta gäller exempelvis på restauranger.

I Livsmedelsverkets vägledning hygien 5.7.9.3 samt dagligvaruhandels branchriktlinjer 4.9.7 står att ägaren till en restaurang bör släppa in ledarhundar och att ledarhundar får vistas i alla utrymmen i en affär utom där opaketerade varor saluförs. Detta reglerades tidigare i SLV FS 2000:24.

Ledarhundsförarna har ett tjänstehundskort med följande text:

Ledarhunden är en tjänstehund. Det betyder att den får vara på platser och i lokaler där andra hundar inte får vistas.
En synskadad person som använder ledarhund får, enligt livsmedelsverkets vägledning hygien 5.7.9.3 samt dagligvaruhandels branchriktlinjer 4.9.7, komma in i restauranger och affärer.
Statens Livsmedelsverk har en regel som tillåter detta. (SLV FS 2000:24)
Ägaren behöver inte vara orolig för att det ska bli problem för personer som har hundallergi. Personen som använder ledarhund och den person som har hundallergi löser eventuella problem tillsammans.

SLHF uppmanar alla ledarhundsförare som blir nekade tillträde till restauranger att göra en anmälan om diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen. Använd gärna Anmälningstjänsten, läs mer här.