Styrelse

Styrelsen

Styrelsen leder föreningens arbete mellan årsmötena. För att få sitta i styrelsen i SLHF måste man vara röstberättigad medlem, det vill säga att man måste ha dispositionsrätt för ledarhund i Sverige.

Ordförande Åsa Engman

Bor: Stockholm  
Tel: 070-443 44 80
E-post: asa@slhf.net

Vice ordförande Jessica Lucic

Bor: Uppsala 
E-post: jessica@slhf.net

Sekreterare Susanne Nordell

Bor: 
E-post: susanne@slhf.net

Viktoria Karlsson

Bor:  Göteborg
E-post: viktoria@slhf.net

Isabelle Ulfsdotter

Bor: Örebro
E-post: isabelle@slhf.net

Fredrik Mattsson

Bor: Uppsala
E-post: fredrik@slhf.net

Ida Östlund

Bor: Stockholm  
E-post: ida@slhf.net

Extern kassör Torbjörn Ruther

Bor: Umeå
E-post: torbjorn@slhf.net