Styrelse

Styrelsen

Styrelsen leder föreningens arbete mellan årsmötena. För att få sitta i styrelsen i SLHF måste man vara röstberättigad medlem, det vill säga att man måste ha dispositionsrätt för ledarhund i Sverige.

Ordförande Åsa Engman

Bor: Stockholm  
Tel: 076-502 57 34
E-post: asa@slhf.net

Vice ordförande Jessica Lucic

Bor: Uppsala 
E-post: jessica@slhf.net

Susanne Nordell

Bor: 

E-post: susanne@slhf.net

Ekonomi- och medlemsregisteransvarig Torbjörn Ruther

Bor: Umeå

E-post: torbjorn@slhf.net

Viktoria Karlsson

Bor:  Göteborg

E-post: viktoria@slhf.net