Styrelse

Styrelsen

Styrelsen leder föreningens arbete mellan årsmötena. För att få sitta i styrelsen i SLHF måste man vara röstberättigad medlem, det vill säga att man måste ha dispositionsrätt för ledarhund i Sverige.

Ordförande Sara Shamloo Ekblad

Bor: Stockholm

Tel: 070-171 08 99

E-post: sara@slhf.net

Vice ordförande Jessica Lucic

Bor: Uppsala 

E-post: jessica@slhf.net

Sekreterare Knut Thorstensson

Bor: Färlöv  

E-post: knut@slhf.net

Internationella frågor Finn Hellman

Bor: Göteborg  

E-post: finn@slhf.net

Informationsansvarig Mathilda Vedel Düring

Bor: Stockholm

E-post: mathilda@slhf.net

Ekonomi- och medlemsregisteransvarig Torbjörn Ruther

Bor: Umeå

E-post: torbjorn@slhf.net