Styrelse

Styrelsen

Styrelsen leder föreningens arbete mellan årsmötena. För att få sitta i styrelsen i SLHF måste man vara röstberättigad medlem, det vill säga att man måste ha dispositionsrätt för ledarhund i Sverige.

Ordförande Susanne Nordell

Tel: 070-319 12 11
E-post: susanne@slhf.net

Carin Söderlund

E-post: carin@slhf.net

Sekreterare Sara Backström-Lindeberg

Bor: Stockholm
E-post: sara@slhf.net

Anette Jahnke

E-post: anette@slhf.net

Anette Änglahjärta

E-post: anette.a@slhf.net

Ekonomiansvarig Jessica Wåhlin

E-post: jessica@slhf.net

Elin Gustavsson

E-post: elin@slhf.net

Extern kassör Kristina Linde


E-post: ekonomi@slhf.net