Styrelse

Styrelsen

Styrelsen leder föreningens arbete mellan årsmötena. För att få sitta i styrelsen i SLHF måste man vara röstberättigad medlem, det vill säga att man måste ha dispositionsrätt för ledarhund i Sverige.

Ordförande Åsa Engman

Bor: Stockholm  
Tel: 070-443 44 80
E-post: asa@slhf.net

Vice ordförande Victoria Karlsson

Bor: Göteborg
E-post: viktoria@slhf.net

Sekreterare Sara Backström-Lindeberg

Bor: Stockholm
E-post: sara@slhf.net

Anette Jahnke

Bor:  Göteborg
E-post: anette@slhf.net

Anna Kaiser

Bor: Stockholm
E-post: anna@slhf.net

Fredrik Mattsson

Bor: Uppsala
E-post: fredrik@slhf.net

Ida Östlund

Bor: Stockholm  
E-post: ida@slhf.net

Extern kassör Kristina Linde


E-post: ekonomi@slhf.net