Anmäl diskriminering

Det blir allt vanligare att ledarhundsförare utsätts för diskriminering både av myndigheter och vid köp av varor och tjänster. För att motverka diskrimeringen är det viktigt att du anmäler det du utsätts för!

Idag blir det allt vanligare att vi som är ledarhundsförare drabbas av diskriminering och otillgänglighet till följd av att vi har ledarhund. Restauranger känner inte till vilka regler som gäller, man blir otrevligt bemött och till och med kanske utslängd från ett ställe där ens arbetskamrater eller vänner blir insläppta.För att stoppa diskrimineringen krävs att även vi ledarhundsförare anmäler den otillgänglighet vi utsätts för.

För att göra det enkelt att anmäla har Independent Living Institute gjort en anmälningstjänst. Gör man en anmälan via den så går anmälan dels till Handikappombudsmannen, dels läggs den ut på webben där den blir sökbar via exempelvis Google. Det gör att den som söker på restaurangens namn i en sökmotor även kommer få träffar på den diskrimineringsanmälan. På detta sätt hoppas man kunna öka medvetenheten bland allmänheten om att diskriminering förekommer.

Har du blivit orättvist behandlad bara för att du har ledarhund? Anmäl idag hos Anmälningstjänsten!