Kursverksamhet

Våra kurser har en stor betydelse för våra medlemmar både för träning och fördjupad utbildning i sin roll som ledarhundsförare såväl som en stor social betydelse.

SLHF har som mål att genomföra två kurser årligen, en på våren och en på hösten. Under vårens kurs håller föreningen vanligen sitt årsmöte.

En schäfer blir inkallad till sin förare medan en instruktör försöker locka med mat.

Övergripande mål

Det övergripande syftet med våra kurser är:

  • Att stärka medlemmarna i sin roll som ledarhundsförare genom olika former av teoretisk fortbildning.
  • Att träna praktiska moment som ingår i ledarhundsförarnas vardag såsom lydnadsträning, hinderbana, problemlösning.
  • Erfarenhetsutbyte mellan ledarhundsförare
  • Social samvaro mellan medlemmarna.
Att gå i hinderbana är bra träning för både ledarhunden och föraren.

Personal på kurserna

Våra kurser bygger mycket på ideellt arbete. Såväl ledsagare som ledarhundsinstruktörer jobbar ideelt med våra kurser. Ansvariga på kursen är ledarhundsförare som arbetar ideellt för föreningen.