Vad är SLHF?

Föreningen Sveriges Ledarhundsförare (SLHF) är en ideell förening som sedan
1977 arbetat för att främja användningen av ledarhundar för personer med
synnedsättning. Föreningen är rikstäckande och är landets största
sammanslutning av ledarhundsförare.

SLHF är medlem i den europeiska föreningen European Guide Dog Federation som organiserar förare i hela Europa.

SLHF arrangerar kurser, föreläsningar och temadagar för ledarhundsekipage.
SLHF ger ut en tidskrift med ledarhundsfokus, Ledarhunden. Vi
arbetar också för att ledarhundsekipage ska omfattas av den svenska
diskrimineringslagstiftningen. I dagsläget händer det att ledarhundsförare
nekas utbildning, arbete och vård på grund av sitt hjälpmedel ledarhund.
Det är oacceptabelt och måste stoppas.

Kursverksamhet är en viktig del av SLHF:s arbete.