Ny styrelse i Sveriges Ledarhundsförare

Ny styrelse i Sveriges Ledarhundsförare

På bilden från vänster Finn Hellman, Sara Shamloo Ekblad, Jessica Lucic, Knut Thorstensson, Torbjörn Ruther och Mathilda Vedel Düring.

I helgen har SLHF haft sin vårkurs på Almåsa Havshotell. 24 ledarhundsförare var på plats under helgen då föreningen även höll sitt årsmöte. Under årsmötet valdes också en ny styrelse. För två år sedan ändrades föreningens stadgar och styrelsen krymptes till fem personer. Vid helgens årsmöte så ändrades detta igen så att styrelsen nu kan bestå av fem till sju personer. Styrelsen för 2019 består av sex personer som är avbildade nedan på en grön äng precis vid havet.

Föreningens ordförande Sara Shamloo Ekblad omvaldes på ett år. Finn Hellman och Torbjörn Ruther sitter kvar i styrelsen och nya är Jessica Lucic, Mathilda Vedel Düring och Knut Thorstensson. I slutet på maj kommer styrelsen ha sin konstituering och därmed också utse vice ordförande, sekreterare och kassör inom sig.