Regeringen föreslår flytt av ledarhundsverksamheten

Regeringen föreslår flytt av ledarhundsverksamheten

Den 30 juni kom regeringens förslag gällande hur de anser att ledarhundsverksamheten ska organiseras. De föreslår att en förvaltningsmyndighet ska hantera både själva myndighetsutövningen och övrig verksamhet. De förordar en flytt från SRF till myndigheten för delaktighet (MFD). En sådan omorganisering kräver ny lagstiftning vilken enligt regeringens förslag ska träda i kraft 1 juli 2023. SLHF är remissinstans och vi är inbjudna att svara på promemorian senast 27 oktober 2022.

SLHF har hittills inte tagit ställning i frågan om huvudmannaskap utan poängterat vikten av ett väl fungerande samarbete oavsett vem som ansvarar för verksamheten. Vi har betonat vikten av förarinflytande, det vill säga delaktighet i alla de beslut som rör oss och våra ledarhundar. Likaså att handläggningen ska vara korrekt, lättfattlig och transparent. Vi har vidare framfört att verksamheten måste bygga på helhetssyn och långsiktighet och med detta menar vi en sammanhängande kedja från avelsarbete till välfungerande och välmående ledarhundsekipage. När det gäller mer specifika frågeställningar så har vi exempelvis påtalat vikten av en likvärdig och tillgänglig veterinärvård. 

Styrelsen kommer att arbeta fram ett remissvar efter sommaren och vi tar gärna emot era synpunkter gällande detta. Hör av er via mejl till info@slhf.net.

Promemorian (DS-2022-16) kan läsas och laddas ner från Regeringens webbplats (direktlänk).