Ledarhundsnytt nr 2 2019

Ledarhundsnytt nr 2 2019

Ett nyhetsbrev från Föreningen Sveriges Ledarhundsförare (SLHF)

Inledning

Välkommen till februari månads nyhetsbrev från Sveriges Ledarhundsförare. Innan du börjar läsa vill vi passa på att påminna dig om att förlänga ditt medlemskap i föreningen, eller om du ännu inte är medlem, då är du varmt välkommen att bli det. Gå in på www.ledarhund.nu/blimedlem och fyll i medlemsformuläret. Du behövs i vårt arbete för att förbättra villkoren för landets ledarhundsekipage.

Men nu, trevlig läsning!

Sara Shamloo Ekblad, ordförande i Sveriges Ledarhundsförare

Funktionshinderpolitiken saknas

Varje år gör Myndigheten för delaktighet en uppföljning av landets funktionshidnerpolitik. Genomgången av 2018 års politik visar att det finns brister:

”I uppföljningen lyfter Myndigheten för delaktighet, MFD, också fram tre områden där hinder för delaktighet tydligt påverkar människors levnadsvillkor: utbildning, arbetsmarknad och digitalisering. Resultaten bekräftar myndighetens bild av att det finns en grundläggande ojämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. MFD anser att de bakomliggande orsakerna för denna ojämlikhet behöver kartläggas och belysas i många samhällssektorer.”

Källa: Myndigheten för delaktighet

SLHF:s kommentar: SLHF arbetar aktivt för att belysa ledarhundsförares perspektiv. Både utbildning och arbetsmarknad är två frågor vi driver. Det förekommer nämligen att ledarhundsförare nekas utbildningsplatser och arbeten på grund av sitt hjälpmedel ledarhund. Det är oacceptabelt att sådant kan hända i Sverige. SLHF har länge drivit frågan att diskrimineringslagstiftningen måste skärpas och bli mer lik våra grannländers. Det är ett mål som inte är uppnått än.

SLHF:s kampanj om medborgarförslag uppmärksammas

Lyssna på när SLHF:s informationsansvariga, Ida Östlund, berättar om kampanjen med medborgarförslag i taltidningen På tal om Stockholm. Alltfler stadsdelar väljer att sätta upp skyltar som informerar om att ledarhundar är välkomna:

Förslaget om institution för mänskliga rättigheter går ut på remiss

Lise Bergh har lagt fram en utredning om att införa en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Institutionen föreslås vara en myndighet under regeringen:

”Utredaren föreslår vidare att institutionen ska ges fem särskilda uppgifter. Den ska inom sitt verksamhetsområde
– följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och genomförs,
– lämna förslag till regeringen om de åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna,
– ha kontakter med internationella organisationer och även i övrigt delta i internationellt samarbete,
– främja utbildning, forskning, kompetensutveckling, och
– främja information och ökad medvetenhet om de mänskliga rättigheterna.

Institutionen ska utöver dessa uppgifter ges möjlighet att föreslå att Sverige utvidgar sina folkrättsliga åtaganden på de mänskliga rättigheternas område.”

Källa: Regeringen

SLHF:s kommentar: Vi hoppas att mänskliga rättigheter ur ett funktionshinderperspektiv kommer att tas i beaktande. Ofta särbehandlas rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Det är bra om allas rättigheter integreras. Det är också bra om institutionen för mänskliga rättigheter granskar rättigheterna för ledar- och assistanshundsförare. Nu är detta ännu ett förslag och vi vet inte vad det kommer att landa i.

Ledarhundsnytt ges ut av Föreningen Sveriges Ledarhundsförare. Om du vill avsluta din prenumeration skickar du ett mejl till info@slhf.net

Kontaktinformation

Sara Shamloo Ekblad, ordförande
070-17 10 899
sara@slhf.net

Ida Östlund, informationsansvarig
070-540 59 43
ida@slhf.net

www.ledarhund.nu

Stöd oss

Plusgiro: 925 425-1
Swish: 123 578 6736