Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte

Välkommen till SLHF:s årsmöte 2022!

Datum och tid: 15 maj KL 10:00 – 13:00.
I år hålls årsmötet digitalt via zoom.

För att underlätta upprättandet av röstlängd ber vi dig anmäla ditt deltagande senast den 22 april. Efter anmälan skickas länk till mötesrummet och årsmöteshandlingar. Vill du hellre delta i mötesrummet genom att ringa in, meddela detta vid anmälan.

Skicka din anmälan till medlem@slhf.net

OBS! För rösträtt och för att kunna påverka föreningens kommande arbete och styrelsesammansättning krävs att du är medlem i SLHF. Medlemsavgiften på 250 kr ska vara betald senast den 31 mars.

Swish: 123 578 67 36.
Plusgiro: 925425-1.
Märk betalningen med ditt namn samt 250.

Kontakta valberedningen om du önskar förtidsrösta.
vb@slhf.net

Varmt välkommen önskar SLHF:s styrelse