Möt SLHF:s styrelse

Möt SLHF:s styrelse

 

Nu har SLHF:s nya styrelse haft ett konstituerande styrelsemöte. En grundligare rollfördelning som informationsansvarig, redaktör för ledarhunden och medlemsansvarig kommer ske i ett senare skede. Detta för att alla ska vara införstådda i styrelsearbetet. Konstitutionen ser ut på följande vis: 

 

Elisabeth Ravstis: Ordförande

Jessica Lucic: Vice Ordförande

Torbjörn Ruther: Kassör

Åsa Engman: Sekreterare

Susanne Nordell: Ledamot

Lisa LY: Ledamot

Viktoria Karlsson: Ledamot

 

Om ni vill få kontakt med styrelsen kan du skriva till info@slhf.net. Du kan också nå enskilda personer genom att skriva till personens förnamn följt av @ slhf.net.

 

Hälsningar från Styrelsen