Ledarhunden förändrar livet och gör oss friare!

Ledarhunden förändrar livet och gör oss friare!

Ledarhunden hjälper oss att röra oss säkrare, tar oss förbi hinder och söker upp riktmärken så att vi hittar vägen lättare. Det är ett skattefinansierat och levande hjälpmedel men också någon som blir oss mycket nära.

Onsdag den 28:e april infaller den internationella ledarhundsdagen. Runt om i världen uppmärksammas då hur fantastisk ledarhunden är och vilken skillnad den kan göra för oss med svår synnedsättning/blindhet. Men vi vill berätta vad som måste förändras: I Sverige ser lagstiftningen annorlunda ut än i liknande länder som Norge och Finland.

Det händer tyvärr att vi som använder ledarhund inte får komma in i butiker, på gym och caféer och att vi särbehandlas negativt med hänvisning till ledarhunden när vi söker jobb och utbildningsplats.

Föreningen Sveriges Ledarhundsförare vill ändra på det och vill ha ett tydligare skydd av lagen. Vill du hjälpa oss att få det? Skriv då till Märta Stenevi som är den minister som har ansvar för demokratifrågor och mänskliga rättigheter. Berätta något personligt. Kanske har du själv med egna ögon sett vilken skillnad en ledarhund kan göra. Skicka en hälsning via mejl eller varför inte ett vykort till: Märta Stenevi, Regeringskansliet, 103 33 Stockholm E-post: a.registrator@regeringskansliet.se

Stort tack för att du vill öka jämlikheten i samhället!

Syntolkning: En kvinna sitter på huk vid sin ledarhund, en schäfer, ledarhundsselen syns tydligt. Kvinnan håller upp en skylt med texten: sluta diskriminera.