Ledarhundsnytt nr 1 2019

Ledarhundsnytt nr 1 2019

Ett nyhetsbrev från Föreningen Sveriges Ledarhundsförare (SLHF)

Introduktion

Välkommen till Ledarhundsnytt! En gång i månaden kommer du att få detta nyhetsbrev. SLHF:s ordförande Sara Shamloo Ekblad kommenterar olika nyheter ur ett ledarhundsperspektiv. I det här allra första numret börjar vi med att blicka tillbaka på 2018 för att sedan ta upp några av de nyheter som presenterats i januari.

Trevlig läsning!

Sara Shamloo Ekblad, ordförande i Sveriges Ledarhundsförare

Tillbakablick på 2018

Det gångna året var ett händelserikt år för SLHF. Förutom att arrangera två kurser och flera kvällsaktiviteter runtom i landet för våra medlemmar, var vi intressepolitiskt engagerade. Här följer ett smakprov på vad vi gjorde:

Ledarhundsverksamheten 

Ingen kan ha missat att Myndigheten för delaktighet fått i uppdrag att göra en konsekvensanalys för att undersöka om de skulle kunna ta över Ledarhundsverksamheten. I dagsläget ligger verksamheten hos Synskadades Riksförbund. SLHF har valt att inte ta ställning för vare sig den ena eller andra parten. Det viktiga för oss är att vi har en bra ledarhundsverksamhet. Därför har vi under året haft flera möten med Myndigheten för delaktighet för att diskutera och presentera viktiga förutsättningar för en bra verksamhet med tydligt förarfokus. Vi har också träffat Synskadades Riksförbund för att diskutera frågan. 

Tillgänglighet 

Under året har vi arbetat aktivt för att göra Sverige mer tillgängligt för ledarhundsförare. Tack vare SLHF har numera Berwaldhallen och Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm tydliga policyers för ledar- och assistanshundsekipage.

Medborgarförslag

SLHF har uppmanat ledarhundsförare att lämna in medborgarförslag i sin stadsdel. Syftet med medborgarförslaget var att stadsdelen ska sätta upp skyltar som informerar om att ledar- och assistanshundar är välkomna. Flera stadsdelar har redan fattat beslut om att sätta upp skyltar. Vi kan här nämna Södermalm, Farsta och Kungsholmen i Stockholm. 

Musikhjälpen 

Årets tema för Musikhjälpen var Allas rätt att funka olika. SLHF medverkade i Musikhjälpen genom att intervjuas vid buren i Lund. På kvällen medverkade SLHF vid galakvällen Vi gör världen bättre där vi delade ut en ny folder som vi tagit fram om ledarhundsekipage och om SLHF. Vår ordförande och hennes ledarhund invigde galakvällen och berättade om ledarhundsekipage.

Ledarhundsjulkalender 

1-24 december gick vår ledarhundsjulkalender på föreningens Facebooksida.  Varje dag lades en ny lucka upp. Förare berättade vad det betyder för dem att ha ledarhund. Ledarhundsdressörer berättade varför de arbetar med att dressera ledarhundar. Ledarhundsverksamhetens mångåriga veterinär berättade varför hon arbetat med ledarhundar.

Ledarhunden 

Styrelsen beslutade under året att låta vår tidskrift Ledarhunden vara öppen för allmänheten. Det går att prenumerera på Ledarhunden via e-post, Daisy eller punktskrift (för personer som har dövblindhet). Ledarhunden kommer även att läggas upp på föreningens hemsida.

Det var lite kort om 2018. Mer kommer under 2019!      

Ny hemsida är lanserad 

Nu är äntligen SLHF:s nya hemsida klar!

Gå in på www.ledarhund.nu

LSS-utredningen är klar

10 januari överlämnades Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen till regeringen: 

”Utredningen har utrett delar av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Den har också utrett assistansersättningen, som hör till socialförsäkringsbalken.

Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser

 • Personlig service och boendestöd.
 • Personligt stöd till barn.
 • Förebyggande pedagogiskt stöd. 
 

Utredningen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022.”

Källa: Socialdepartementet 

SLHF:s kommentar: Personer med synnedsättning beviljas vanligen ledsagarservice enligt Socialtjänstlagen (SOL). Till skillnad från LSS är SOL ingen tvingande lag. Det innebär att individen till exempel inte har rätt att välja vem som ska bli dens ledsagare. I en del kommuner tvingas dessutom personen själv betala för ledsagningen.

Förutom det minskar ledsagartimmarna. Att vara ledarhundsförare är här en risk. En motivering till varför personer får neddragna ledsagartimmar är nämligen att personen har ledarhund. Biståndshandläggarna tror alltså att en ledarhund kan syntolka film, hjälpa till att handla kläder, läsa texter med mera.

SLHF poängterar att valet av hjälpmedlet ledarhund inte är ett skäl att skära ner på personens ledsagartimmar!

Ny kultur- och demokratiminister utsedd 

21 januari presenterades de nya ministrarna

”Amanda Lind, som är partisekreterare för Miljöpartiet, presenterades av statsminister Stefan Löfven som ny kultur- och demokratiminister. ”Jag vill stärka demokratin och de granskande fria journalistikens oberoende”, säger hon vid en presskonferens.”

Källa: Medievärlden

SLHF:s kommentar: SLHF har skrivit till Kulturdepartementet och begärt ett möte med Amanda Lind. Det har vi gjort för att vi vill diskutera hur den svenska Diskrimineringslagen fungerar i praktiken för ledarhundsförare. Vi återkommer när vi fått svar.

Vill du få Ledarhundsnytt direkt i din e-post? Skicka ett mail till info@slhf.net.