Förändringar väntar ledarhundsverksamheten

Förändringar väntar ledarhundsverksamheten

Det händer mycket i ledarhunds-Sverige just nu. När regeringen presenterade sin höstbudget fanns nyheter som berör ledarhundsförarna. Dels vill regeringen höja anslaget till ledarhundsverksamheten med två miljoner kronor från 2018. Man vill också flytta myndighetsansvaret för ledarhundar från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för Delaktighet, MFD.

Så fort SLHF tagit del av höstbudgetens förslag om ledarundar, beslöt vi att boka in ett möte med Socialdepartementet för att ta reda  på bakgrund, syfte och lämna synpunkter.

Måndag den 9 oktober gick ordförande Sara Shamloo Ekblad tillsammans med SLHF-medlemmen Ida Östlund till Socialdepartementet för att träffa handläggare Michael Blom. Michael Blom har arbetat med ledarhundsfrågor på departementet sedan tidigt 00-tal. Han berättade att riksdagen egentligen aldrig velat lägga ut myndighetsuppdrag på en ideell förening.

När Ledarhundsveksamheten trots det flyttades till SRF var det för att det sågs som det minst sämsta alternativet. Nu vill man dock ändra på det. Det främsta skälet är rättssäkerhet för den enskilda individen, det vill säga ledarhundsföraren. Det som omfattas av myndighetsuppdraget är tilldelning och återtagande av ledarhund.

Under våren 2018 kommer SRF och MFD inleda diskussioner om hur flytten ska gå till rent praktiskt. Hur det blir med support och  kurser för förare vet vi ännu inte. Det är inget som har med  myndighetsansvaret att göra.  Regeringen kommer att lägga ett förslag om att flytta myndighetsansvaret under hösten 2018 och då kommer själva flytten att ske januari 2019.

Michael Blom var tydlig med att ledarhunden har en särställning bland sociala tjänstehundar. Det har historiska förklaringar. Ledarhundar har funnits sedan 1920-talet. Om verksamheten kommit till idag hade det troligtvis sett annorlunda ut. Särställningen innebär att ledarhunden fortsätter att vara ett statligt finansierat hjälpmedel.

Nästa steg för SLHF är ett möte med Myndigheten för Delaktighet senare i oktober för att höra hur de tänker.