Styrelse

SLHF:s styrelse 2017. Övre raden fr v: Sabina Fornhem, Sara Shamloo Ekblad, Mikael Haraldsson. Främre raden fr v: Natalia Hedlund, Finn Hellman

Styrelsen som väljs av årsmötet ansvarar för att föreningens löpande arbetar fungerar. I styrelsen sitter sju personer vilka alla är ledarhundsförare. Här kan du se vilka som sitter i SLHFs styrelse och vem som har vilket ansvarsområde. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen om du har några frågor eller funderingar om föreningens arbete.

Ordförande
Sara Shamloo Ekblad

Bor: Stockholm
E-post: sara@slhf.net
Tel: 070-171 08 99


Övriga ledamöter

Natalia Hedlund
Bor: Haparanda
E-post: natalia@slhf.net

Sabina Fornhem
Bor: Stockholm
E-post: sabina@slhf.net

Finn Hellman
Bor: Göteborg
E-post: finn@slhf.net

Mikael Haraldsson
Bor: Malmö
E-post: mikael@slhf.net

Den nyvalda styrelsen har ännu inte konstituerat sig. När så skett kommer respektive persons ansvarsområde uppdateras här.