Styrelse

Styrelsen

Styrelsen leder föreningens arbete mellan årsmötena. För att få sitta i styrelsen i SLHF måste man vara röstberättigad medlem, det vill säga att man måste ha dispositionsrätt för ledarhund i Sverige.

Ordförande Sara Shamloo Ekblad

Bor: Stockholm

Tel: 070-171 08 99

E-post: sara@slhf.net

Vice ordförande och informationsansvarig Mikael Haraldsson

Bor: Malmö

E-post: mikael@slhf.net

Informationsansvarig  Ida Östlund

Bor: Stockholm

Tel: 070-540 59 43 

E-post: ida@slhf.net

Ekonomi- och medlemsregisteransvarig Torbjörn Ruther

Bor: Umeå

E-post: torbjorn@slhf.net

Sekreterare Finn Hellman

Bor: Göteborg

E-post: finn@slhf.net