Vad är en ledarhund

En ledarhund med sin förareLedarhunden är ett ovärderligt hjälpmedel för personer med varierande grad av synskador, men för att en person med ledarhund ska fungera, krävs förståelse och insikt från omgivningen.

Den vita selen visar att hunden arbetar
Stör aldrig en ledarhund med sele på. Så fort den vita selen sitter på hunden arbetar den, vilket kräver dess 100-procentiga koncentration. Det är lika viktigt att andra hundägare visar respekt genom att inte låta sina hundar hälsa på en ledarhund i arbete, som det är att människor inte klappar ledarhunden.

Vid rastning däremot, tas alltid selen av och då går en eventuell lekstund utanför selens plikter alldeles utmärkt. Många förare vill dock inte att deras ledarhundar ska leka med andra hundar utanför bekantskapskretsen, ta därför alltid kontakt med hundföraren innan du släpper din hund, då kanske du och föraren dessutom får en trevlig pratstund. Vid rastning, har hunden oftast en klocka runt halsen, för att föraren ska kunna höra var hunden är.

http://www.youtube.com/watch?v=syB9TcacoQs

Fint samarbete mellan förare och hund
Ledarhundens främsta uppgift är att se till att föraren inte går på saker som står i vägen. Att hitta dit man ska gå och vilken väg, bestämmer däremot den synskadade själv. Man styr hunden genom kommandon som “höger”, “vänster”, “rakt fram”, “sök dörr” etc. Hunden kan inte avgöra om det är rött eller grönt ljus vid ett övergångsställe. Den är dresserad att stanna vid varje trottoarkant och där vänta på förarens kommando att gå över.

Hunden bor hos en fodervärd under sitt första levnadsår och börjar därefter sin utbildning som är klar när den är cirka två år. Efter en vanlig grunddressyr, anpassas träningen till de speciella behov de blivande förarna har, t ex att söka stolpar vid övergångsställen, gå vid vänster kant längs landsväg, väja för hinder eller apportera tappade föremål. När hundens utbildning är klar gör den sitt slutprov, då hunden får bevisa att den kan alla färdigheter som en ledarhund ska kunna. Efter ett godkänt slutprov kommer hunden tilldelas till sin synskadade förare och därefter genomförs en samträning där ledarhund och förare lär känna varandra och tränar in de vanligaste vägarna hemma, så som vägen till och från arbetet, mataffären, tunnelbanan och så vidare.

För att bli tilldelad en ledarhund måste man vara gravt synskadad, vilket i praktiken innebär att man ska sakna det som kallas för ledsyn. Det är alltså inte så att alla ledarhundsförare är helt blinda utan kan ha olika former av synskador och vissa synrester. För mer information om ansökan om ledarhund kan man besöka Synskadades Riksförbunds sidor om ledarhundar. Det är SRF som på statens uppdrag har myndighetsutövning avseende tilldelning och återtagande av ledarhundar.

Vid besök i mataffärer och restauranger har ledarhundsföraren Livsmedelsverkets tillstånd att använda ledarhunden i lokalen, om respektive verksamhets föreståndare ger sitt medgivande. Ledarhunden är förutsättningen för att den synskadade överhuvudtaget ska kunna ta sig till och från den aktuella lokalen.

Även Astma- och allergiförbunden uttrycker full förståelse för detta faktum. Ledarhunden är ett hjälpmedel som dessutom äger tillträde till offentliga lokaler och aktiviteter.