Välkommen till höstkurs i Göteborg

Välkommen till en fullspäckad dag med SLHF. Förutom sedvanlig lunch och långpromenad kommer vi den här gången att få besök av jurister från projektet ”Med lagen som verktyg”. De kommer att föreläsa om vad diskriminering av ledarhundsekipage är. Vad säger lagstiftningen och hur kan den användas för att motverka diskriminering? Hur samspelar samhälle, normer, juridik och politik?

Vi kommer också att ha en work shop om robotdamsugare och en workshop om att plocka upp hundbajs.

Just nu händer mer än på länge på det organisatoriska planet i ledarhundssverige och frågetecknen är många. Regeringen har bestämt sig för att flytta ledarhundsverksamheten till Myndigheten För Delaktighet, MFD. SLHF:s styrelse har under hösten varit på möten med både Socialdepartementet och MFD och kan rapportera om vad som har sagts där. Till det passet vill vi att kursdeltagarna funderar på hur ni tycker att drömscenariot för Sveriges ledarhundsverksamhet ser ut. Dessa tankar vill SLHF :s styrelse ta del av för att lättare kunna påverka den stundande omorganiseringen av ledarhundsverksamheten.

Kursen kostar 100 kronor för dig som har betalat din medlemsavgift till SLHF. Är du inte medlem i SLHF men vill bli, så kostar det 250 kronor. Det innebär att vi bjuder på kostnaden för kursen och ditt medlemskap gäller året ut plus hela 2018.

Observera att ingen betalning sker på plats utan enbart genom insättning på vårt plusgiro 92 54 25-1. Deltagaravgiften ska vara insatt på kontot senast onsdag den 15/11.

Tid: lördag den 18:e november klockan 10 till 16.
Plats: Stuga nummer sju, ”MIS-stugan” i Skatås. Närmaste spårvagnshållplats är Welandergatan.

Anmälan görs per e-post till mikael@slhf.net eller Mikaels tfn: 0705 62 62 87. Du kan även ringa Finn Hellman på: 0709 699 544.

I samband med att du anmäler dig vill vi veta om du har några matallergier, önskar bli mött vid spårvagnshållplatsen eller om det är något annat kursgruppen behöver veta.

Vi ses i Skatås.

Mikael Haraldsson, Radislav Gracin och Finn Hellman

Posted in Nyheter

Förändringar väntar ledarhundsverksamheten

Det händer mycket i ledarhunds-Sverige just nu. När regeringen presenterade sin höstbudget fanns nyheter som berör ledarhundsförarna. Dels vill regeringen höja anslaget till ledarhundsverksamheten med två miljoner kronor från 2018. Man vill också flytta myndighetsansvaret för ledarhundar från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för Delaktighet, MFD.

Så fort SLHF tagit del av höstbudgetens förslag om ledarundar, beslöt vi att boka in ett möte med Socialdepartementet för att ta reda  på bakgrund, syfte och lämna synpunkter.

Måndag den 9 oktober gick ordförande Sara Shamloo Ekblad tillsammans med SLHF-medlemmen Ida Östlund till Socialdepartementet för att träffa handläggare Michael Blom. Michael Blom har arbetat med ledarhundsfrågor på departementet sedan tidigt 00-tal. Han berättade att riksdagen egentligen aldrig velat lägga ut myndighetsuppdrag på en
ideell förening.

När Ledarhundsveksamheten trots det flyttades till SRF var det för att det sågs som det minst sämsta alternativet. Nu vill man dock ändra på det. Det främsta skälet är rättssäkerhet för den enskilda individen, det vill säga ledarhundsföraren. Det som omfattas av myndighetsuppdraget är tilldelning och återtagande av ledarhund.

Under våren 2018 kommer SRF och MFD inleda diskussioner om hur flytten ska gå till rent praktiskt. Hur det blir med support och  kurser för förare vet vi ännu inte. Det är inget som har med  myndighetsansvaret att göra.  Regeringen kommer att lägga ett förslag om att flytta
myndighetsansvaret under hösten 2018 och då kommer själva flytten att ske januari 2019.

Michael Blom var tydlig med att ledarhunden har en särställning bland sociala tjänstehundar. Det har historiska förklaringar. Ledarhundar har funnits sedan 1920-talet. Om verksamheten kommit till idag hade det troligtvis sett annorlunda ut. Särställningen innebär att ledarhunden fortsätter att vara ett statligt finansierat hjälpmedel.

Nästa steg för SLHF är ett möte med Myndigheten för Delaktighet senare i oktober för att höra hur de tänker.

Posted in Nyheter

Omvärlden gratulerar 40-åringen

Till årsmötet och 40 årsjubileet som föreningen Sveriges Ledarhundsförare genomförde i helgen, kom hälsningar från en rad organisationer.

Vi fick lyckönskningar från föreningen för ledarhundsförare i Norge, ledarhundjsförarna i Finland och European Guide Dog Federation. Vi fick också hälsningar och gratulationer från Riksorganisationen Unga Med Synnedsättning och Svenska Service- och Signalhundsförbundet.

Hälsningarna spelades upp för mötesdeltagarna.

Här kommer en hälsning i text från USA:

Hello from Guide Dog Users, Inc. from the United States of America. We are sending you greetings on the occasion of your 40th anniversary.

Congratulations! We know that you will continue to work toward increasing the number of guide dogs available to people who are blind and visually impaired who live in your country, and toward decreasing the number of people waiting for far too long for the independence and security of traveling with a well-trained guide dog.

As we work to resolve access problems in our own country, we are well aware of the challenges that all of us face no matter where we live in the world. Meanwhile, we celebrate the achievements we have all made toward making the lives of many people who are blind safer and happier because of their guide dogs. We wish you well now and in the future. And we congratulate you!

Posted in Nyheter

SLHF har ny styrelse

Vid helgens årsmöte valde SLHF en ny styrelse.

Till ny ordförande valdss Sara Shamloo Ekblad. Hon efterträder Finn Hellman, som dock blir kvar i styrelsen som ledamot. Övriga valda blev Mikael Haraldsson, Sabina Fornhem och Natalia Hedlund.

Flera stadgeändringar
Flera ändringar av föreningens stadgar röstades igenom. Efter en lång diskussion beslöts att föreningens styrelse ska bestå av fem ledamöter i stället för sju som det tidigare varit. I konsekvens med detta ändrades också paragrafen om när styrelsen är beslutför till att en majoritet av styrelsen måste vara närvarande.

Fler kan bli medlemmar
En till nyhet som krävde en ändring av stadgarna är att fler nu har möjlighet att bli röstberättigade medlemmar i SLHF.  Tidigare behövde man ha fått sin första ledarhund för att få vara med i föreningen, men då väntetiden för att få sin första ledarhund blir allt längre föreslog styrelsen att man ska öppna upp möjligheten för att även låta de som väntar på sin första hund bli medlemmar i föreningen. Förslaget antogs av ett enhälligt årsmöte.

Posted in Nyheter

Framgång firas på onsdag (pressmeddelande)

Nu på onsdag firas den internationella ledarhundsdagen. Sveriges Ledarhundsförare (SLHF) kommer då att uppmärksamma en positiv nyhet i kampen för ett samhälle utan diskriminering.

– Vi är så glada att vi kan fira ett framsteg den här högtidsdan. Sedan början på april håller Pressbyrån på att byta ut sina säkerhetsdekaler, och på de nya framgår att ledarhundsekipage är välkomna i alla företagets butiker, säger Finn Hellman, ordförande i SLHF och fortsätter:

– Synskadade som använder ledarhund kan inte vara säkra på att få handla i butiker som alla andra. Det finns tyvärr fördomar mot hjälpmedlet ledarhund och det har till och med hänt att affärer helt utestängt oss.

I höstas kontaktade SLHF Pressbyrån efter att medlemmar i föreningen blivit dåligt bemötta ibland annat Pressbyråns butiker. Efter konstruktiva diskussioner kom man fram till att texten på Pressbyråns  säkerhetsdekal borde uppdateras. Där har tidigare stått att det råder hundförbud, men efter uppdateringen ska det vara tydligt att det inte gäller ledarhund.

– Det fina med den här lösningen är att info om vad som gäller finns på plats. Om det uppstår frågetecken kan ledarhundsföraren från och med nu hänvisa till en skylt i butiken istället för en intern policy som få känner till. I och med att Pressbyrån har cirka 320 butiker runtom i landet är det en ansenlig förbättring och nu hoppas vi att fler affärskedjor följer efter, säger Finn Hellman.

Nu på onsdag, på internationella ledarhundsdagen, kommer medlemmar i SLHF att undersöka om de nya säkerhetsdekalerna satts upp än. Det sker i form av besök på den lokala Pressbyrån.

För mer info, kontakta:

Finn Hellman, ordförande i SLHF: 0709-699 544, finn@slhf.net

Sofia Thoresdotter, presskontakt i SLHF: 0706-35 84 84
www.ledarhund.nu
Posted in Nyheter

Inbjudan till 40-årsjubileum

Inbjudan till 40-årsjubileum och årsmöteskurs

I år fyller föreningen Sveriges Ledarhundsförare 40 år och det vill vi fira ordentligt!

Vill du uppleva en härlig gemenskap, ha kul och bli inspirerad så ska du komma till Almåsa den 19 till 21 maj på SLHF:s jubileum- och inspirationshelg!

Det här är årets stora medlemsevent som förutom hundaktiviteter och årsmöte i år även bjuder på utlottning av fina priser, underhållning och inte minst jubileumsmiddag och fest med ledarhundsförare från hela landet.

Detaljerat program och deltagarlista får du efter din anmälan.

Anmälan ska vara gjord senast söndag den 2 april!

Du anmäler dig till Elina Zettervall på mailadress:
elina@slhf.net eller telefon: 0705-819845

Vad: 40-årsjubileum och årsmöteskurs
När: 19 till 21 maj.
Plats: Almåsa Konferens i Stockholm

Incheckning: Fredag 19 maj från klockan 16.00. Middag klockan 18.00
Årsmöte: Lördag 20 maj klockan 09.00 till 15.00.
Utcheckning: Söndag 21 maj kl. 15.00.

Avgift för hela helgen är 600 kronor i dubbelrum. Enkelrum kan bokas mot ett tillägg på 450 kronor.

Din deltagaravgift ska betalas in på föreningens
Plusgirokonto: 92 54 25-1
Vid inbetalningen är det viktigt att du anger ditt namn.
Det är också viktigt att du har betalat din medlemsavgift på 250 kronor för att få komma på aktiviteten och för att få rösta på årsmötet.

Att enbart delta på årsmötet är givetvis kostnadsfritt.

Du bokar billigaste möjliga resa och det som överstiger 200 kronor
står SLHF för. Kvitto och biljetter ska vara inscannade eller i elektronisk form.

För att få så billiga biljetter som möjligt kan du be om ett förmånsintyg från Försäkringskassan. Ett sådant kan alla med handikappersättning få och det ger pensionärsrabatt på många färdmedel.

Ange särskilda kostbehov vid din anmälan.

Välkommen önskar SLHF!

Planeringsgruppen

Elina Zettervall, Karin Hessling och Fredrik Mattsson

OBS!
Denna text hade ett fel vid sin första publicering. Felet är nu rättat i texten.

Posted in Nyheter

SLHF protesterar mot ändrad väntelista

Till Synskadades Riksförbunds förbundsstyrelse
Angående förslaget till ledarhundsverksamhetens riktlinjer för väntelistan

inför brukarrådet med Ledarhundsverksamheten och SLHF 3 mars skickade
Ledarhundsverksamheten ut ett förslag till nya riktlinjer för
väntelistan. SLHF reagerar starkt på detta förslag och på hur detta
motiveras. Det vi reagerar på är att prioriteringarna upphör och på
tron att försämrade livsvillkor skulle få fler engagerade för att
anslagen till verksamheten ska öka. Så länge det finns fler personer
än vad det finns ledarhundar, kommer prioriteringar att göras. Då är
det bättre att det finns tydliga kriterier. Det är
Ledarhundsverksamhetens uppgift att göra dessa avvägningar. Någon
solidarisk väntelista finns inte. Människor kommer alltid att
ifrågasätta varför A fick hund före B. Det kommer man inte runt med
slopade prioriteringar.
Vi har även inhämtat kommentarer från våra medlemmar, ett urval av
dessa redovisas nedan.

Konsekvenser av slopade prioriteringar
Givetvis ska förare och hund matchas men vi ifrågasätter att likställa
en person som aldrig har haft ledarhund med en person som har anpassat
hela sitt liv efter att använda ledarhund som hjälpmedel. Vi anser att
förslaget bortser ifrån vad en ledarhund möjliggör för
ledarhundsföraren och att det inte går att jämföra livet med ledarhund
med livet utan. Ledarhunden gör att man orkar mer och kan röra sig
fritt och säkert. Det kan till och med vara så att vi tackat ja till
ett jobb som förutsätter ledarhund för att man ska kunna utföra sina
arbetsuppgifter. En av våra medlemmar skriver:
”Det är absolut viktigt att fler får chans att uppleva ledarhund, men
det får inte ske på bekostnad av att gamla förare får sitt liv på paus
mer än vad som är absolut nödvändigt.”

En annan medlem skriver:
”Självklart kan även personer som inte tidigare haft ledarhund också
vara i stort behov av att få en, men de har inte lärt sig det sättet
att orientera på och alltså inte blivit beroende av att ha ledarhund.”

En tredje medlem tar upp de slopade prioriteringarna ur
förstagångsförares perspektiv:
”Jag tror också att en regel med icke-prio kan göra att en
förstagångsförare kan dra sig för att ta steget att skaffa ledarhund.
Med oro för att först få en enorm frihet och sedan inte få prio att
behålla den.”

Invändningar mot den nya väntelistan
En ledarhundsförare utan hund blir som synskadad på nytt. Ens liv och
rörelsefrihet begränsas avsevärt. Att man då skulle ha kraft att
engagera sig för ökade anslag är orealistiskt. Flera medlemmar har
reagerat mycket starkt på detta:

Citat 1:
”Existerar det något sådant som en solidarisk väntelista? Inte ens om
folk på väntelistan tilldelades hundar i turordning skulle den vara
solidarisk. Problemet är att alltför många väntar på alltför få
hundar. Tror Ledarhundsverksamheten på allvar att en förare som väntar
på ny hund och ställs inför en lång väntan, kommer att börja engagera
sig politiskt? Min erfarenhet är att en förare som väntar på ny hund
börjar må fysiskt och psykiskt dåligt. Livsutrymmet har krympt,
rörelseförmågan begränsats enormt. Man är uppfylld av sorg efter sin
förlorade hund och en enorm frustration över att ens väntan kommer att
bli lång. Följden av det är att man får en sämre fysisk och psykisk
hälsa och därigenom sämre förutsättningar att sedan ta emot en ny
hund. Det är inte troligt att man kommer att hantera sin frustration
och sorg genom att ställa sig på
barrikaderna.”

Citat 2:
”Jag vill påminna om att det finns personal som avlönas för att utöva
påverkansarbete och försöka få politikerna att intressera sig för
Ledarhundsverksamheten. Att bygga in en extra väntan i riktlinjerna i
hopp om att förarnas frustration ska hjälpa avlönad personal med det
arbetet, är en förmäten idé. Det chockar mig att ta del av ett sådant
förslag.”

Citat 3:
”När man har orienterat sig med ledarhund och blivit van vid det
mycket annorlunda sättet att ta sig fram på, jämfört med hur man tar
sig fram med enbart vit käpp, är det mycket svårt att “gå tillbaka”
till att käppa. Under åren med ledarhund har man dessutom tränat in
nya vägar på ett sådant sätt att det blir svårt och ibland helt
omöjligt att gå där utan ledarhunden. Man kan ha flyttat och då kanske
man har tränat in alla platser med sin ledarhund. Man kan ha bytt jobb
och även där tränat in alla platser med sin ledarhund.
Om under tiden man väntar på en ny ledarhund skulle man bli isolerad
och rörelsehindrad. Det skulle dessutom bli mycket svårt och ibland
till och med omöjligt att kunna sköta jobb eller studier som man
påbörjade under tiden man hade ledarhunden.
Att under sådan psykisk stress tro att vi ledarhundsförare skulle ha
kraft och energi över till att försöka påverka politiker kring
anslagen för ledarhundar betraktar jag som orealistiskt, vi skulle ha
tillräckligt med att försöka få vårt liv, våra arbeten/studier att
fungera…”

Citat 4:
”Att SRF, som borde representera och arbeta för oss synskadade
människor ens tänker tanken att försämra för oss för att vi ska bli
mer benägna att påverka politiker är cyniskt och ovärdigt.”

Citat 5:
”Det som oroar mig om det inte finns några kriterier för väntelistan
är att det blir godtyckliga SRF-kompisförhållanden som styr vem som
får ledarhund fort, långsamt eller inte alls.”

Citat 6:
”Vad händer med oss som tagit emot en omplacerad vuxen hund? Det här
innebär att vi förlorar kötid på att ta emot hund i och med att en
omplacerad hund är äldre än de nyutbildade. Och vad händer med förare
som felmatchats, förlorar de sin kötid? Ledarhundverksamheten måste
prioritera förare som verkligen använder sina hundar. Inför
kontroller!”

Citat 7:
”När jag läser detta förslag blir jag mörkrädd. Man är redan lamslagen
av att inte klara sig själv, att inte våga ta sig ut i utemiljöer utan
att vara rädd, att inte må bra varken psykiskt eller fysiskt. Hur tror
ni i förbundsstyrelsen att man ska orka kämpa politiskt när man måste
lägga tid och energi på att klara av orientering och förflyttning utan
ledarhund?
Detta tar oerhört mycket energi och tid. Vi som har dispositionsrätt
bör få ha kvar våran förtur då vi faktiskt anpassat vårt liv med
ledarhund. Att ta bort denna förtursrätt är inte ok.
SRF måste bli bättre på och mer handlingskraftiga i sitt arbeta för
ökade anslag till Ledarhundsverksamheten.”

Citat 8:
”Självklart ska ledarhundsverksamheten göra prioriteringar i
kölistan!!Att göra prioriteringar är säkerligen inte enkelt. Jag har
full förståelse för att det kan upplevas mycket betungande, men det
ingår i arbetet. Personligen tycker jag inte att det är givet att en
tidigare förare alltid ska ha hund innan en förstagångsförare. Det är
naturligtvis människans behov av hund och förmåga att ta hand om hund
som ska avgöra det. Därför anser jag att Ledarhundsverksamheten är
skyldig förare och hund dessa svåra avvägningar och
ställningstaganden. Att förare sedan kan bli besvikna och ifrågasätter
varför någon annan fått hund före de själva, eller varför någon annan
fått just en sådan hund som man själv har önskat, medan man själv
fortfarande får vänta kvar i kön, det kommer alltid förekomma. Det
finns ingenting i världen som ledarhundsverksamheten kan göra för att
förhindra att sådana situationer uppstår. Jag misstänker att det är
just dessa typer av konflikter som man nu försöker bygga bort i och
med förslaget till nya riktlinjer, men inga riktlinjer kan påverka
detta så länge som förarna är människor. Så här är det att jobba med
människor och bättre i så fall att ge personalen lite mer utbildning
och verktyg att hantera dessa återkommande konfliktsituationer.”

Citat 9:
”Det vore också intressant att veta hur man tänker kring de förare som
idag redan står på väntelista och har en prioritering, endera för att
de är tidigare förare eller för att de också har medicinska skäl. Ska
de bara suddas ut och hur schysst är det?”

Citat 10:
”Jag har själv precis varit utan ledarhund i sex månader och upplevde
en fruktansvärt stor inskränkning i min självständighet och mitt
oberoende. Jag blev nedstämd och slutade göra sådant som jag
egentligen tycker är roligt eftersom det var så krångligt att ta sig
någonstans. Det gjorde naturligtvis inte saken bättre att färdtjänsten
mer eller mindre havererade här i Stockholm. Det finns inga
solidariska väntelistor som jag ser det. Tidigare har exempelvis även
diabetiker varit en prioriterad grupp, något som jag tycker är helt
rimligt trots att jag själv inte är diabetiker. Det här med
matchningar går alltid att ifrågasätta och ha synpunkter på så därför
kommer ledarhundsförare aldrig att uppleva att kölistan är rättvis och
solidarisk. När det gäller påståendet att “fler engagerar sig för att
påverka politiken för ökade anslag till verksamheten” är bland det
mest befängda jag har hört. När jag plötsligt står där och har
förlorat min ledarhund och vet att det kommer att ta minst ett par år
att
få en ny, blir jag med största säkerhet bara deppig och oföretagsam.
Dessutom blir jag arg. SRF är vår intresseorganisation och har ganska
många anställda som har betalt för att arbeta för synskadades behov
och rättigheter. Men eftersom SRF är myndighet när det gäller
ledarhundar har man tydligen bakbundit sig själva och vill i stället
att vi ledarhundsförare ska göra det här på vår fritid. Det enda jag
tänker då är att ledarhundsverksamheten inte bör ligga hos SRF. Först
då kanske SRF kan börja driva våra frågor. Jag har aldrig tidigare
varit övertygad om att ledarhundsverksamheten bör ligga någon
annanstans än hos SRF men det här uttalandet får mig att tänka om.
Jag hoppas verkligen att förbundsstyrelsen är kloka nog att förstå hur
befängt hela det här förslaget är och beslutar att inte ta det. Sedan
förstår jag inte heller varför pengarna bara räcker till 34 hundar när
det stora flertalet hundar har blivit så mycket billigare i den
senaste upphandlingen.”
Övrig kritik
Flera medlemmar har också reagerat på att det i det nya förslaget står
att ett hembesök inte görs förrän efter sex månader:

Citat 1:
”Varför ska det dröja så länge som minst 6 månader innan ett hembesök
görs hos en tidigare förare inför bedömning av ansökan om ny hund? Den
väntetiden riskerar leda till att den tidigare föraren om möjligt
ansöker om ny ledarhund för tidigt för att undgå lång väntan. Följden
av det blir att föraren sedan inte alls är redo att ta emot ny hund
eftersom den gamla finns kvar. Jag förstår inte alls varför
riktlinjerna skulle ange hur lång tid det som minst ska ta innan
hembesöket görs. Dessa riktlinjer bidrar till att förlänga väntetiden
på ny hund. Vad är syftet? Att fördela väntetiden mer rättvist mellan
förarna? Exakt vad vinner man på det? Är det för att man vill att
väntetiden, snarare än behov och förmåga att ta hand om hunden, ska
avgöra när man får sin hund? Det vore mer rimligt att ange hur lång
tid som maximalt får gå innan föraren får sitt hembesök.”

citat 2:
”Ledarhundsverksamheten har trots allt fyra heltidsanställda
konsulenter. Naturligtvis är jag medveten om att de även har andra
arbetsuppgifter men ändå!”

Vi vill påminna om att prioriteringar i väntelistan gjorts även
tidigare. SLHF uppmanar härmed förbundsstyrelsen att behålla
prioriteringarna för väntelistan.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Sveriges ledarhundsförare

Posted in Nyheter

SLHF deltog i standariseringsmöte

Syntolkning: Ett konferensrum med flera personer. Längst fram sitter en ledarhundsförare framför en projecerad SIS-logo

Sara Shamloo Ekblad deltog i möte med SIS.

21 februari deltog SLHF på ett intressemöte på Swedish Standards
Institute för att diskutera en eventuell europeisk standardisering av
ledar- och assistanshundsinstruktörer. SLHF representerades av Sara
Shamloo Ekblad som även höll ett föredrag om att leva med ledarhund.
Vid mötet närvarande även ledarhundsdressörer, Srf, Service- och
signalhundsförbundet, Svenska brukshundsklubben och Astma- och
allergiförbundet.

Posted in Nyheter

SLHF träffade DO

Flera personer står i ett konferensrum. Två av personerna har ledarhund. En assistanshund syns i bildens nederkant.

Fredag den 17 februari träffade SLHF och Svenska Service- och Signalhundsförbundet Diskrimineringsombudsmannen, DO. Syftet med mötet var att prata om situationen för oss som använder ledar- eller assistanshund. Från SLHF deltog ordförande Finn Hellman och sekreterare Sara Shamloo Ekblad och från SoS deltog ordförande Jessica Jönsson. DO representerades av chefen för rättsenheten samhällsliv och utbildningsväsende, Rickard Appelberg, Patricia Isakson Rivas från samma enhet och från utvecklingsenheten deltog Olle Andersson Brynja.

SLHF har begärt ut alla de anmälningar om diskriminering av ledar- eller assistanshundsanvändare som kommit till DO. Därför har myndigheten anlitat en konsult som ska gå igenom alla anmälningar som rör diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Det rör sig om cirka 7 500 anmälningar totalt. Syftet är att ta reda på hur många anmälningar som rör ledar- eller assistanshundsanvändare och om det går att dra några slutsatser från det som står i handlingarna. I mitten av april bör vi ha fått resultatet av undersökningen.

Rickard Appelgren berättade att myndigheten numera prioriterar att driva tillsynsärenden framför att driva ärenden till domstol. I genomsnitt får man in 2 500 anmälningar om året. Av dem går runt 250 till utredning och av dem är det 20 till 25 anmälningar som blir ärenden som Diskrimineringsombudsmannen tar till domstol.

Under de två senaste åren har två tillsynsbeslut fattats om ledarhundsförare. Såhär beskriver DO vad tillsyn är på sin hemsida: ”Tillsyn betyder att inspektera att lagen följs.
När DO bedriver tillsyn granskar DO om det som hänt är diskriminering
enligt lagen.”

SLHF och SoS ska fortsätta ha kontinuerlig kontakt med Diskrimineringsombudsmannen. Hur den kontakten kommer att se ut är inte
bestämt än.

Artikeln innehöll fel vid publiceringen.
Dessa har nu rättats.

Posted in Nyheter

Höstkurs: Massage och gör-det-själv i Göteborg

Sveriges Ledarhundsförare (SLHF) bjuder in till höstkurs lördag den 15:e oktober. 
Temat är hundmassage och ”gör det själv”. 
Vi får besök av hundfysiioterapeut Daniella Lindgren som föreläser och visar hur du på bästa sätt kan massera din hund.
Och vi får lära oss av andra ledarhundsförare hur vi själva kan klippa klor och plocka fästingar ur pälsen.
Dessutom ska vi diskutera vilka attityder ledarhundsekipaget möter i det offentliga rummet.

Kursen äger rum i Skatås mellan klockan 10 och 16. Det bjuds på lunch, lättare fika och för den som vill finns det tid för en längre promenad.

Deltagaravgiften är 100 kronor för dig som är medlem i SLHF eller blir det före kursen.
För icke-medlemmar kostar deltagandet 200 kronor.
Kursen sker i samarbete med SRF Göteborg.

Du anmäler dig genom att ringa eller mejla till Karin Hessling på karin@slhf.net.
Telefon: 0730 31 82 03.
Karin kan svara om du har frågor om kursen.

Efter att du har anmält dig kommer en kursbekräftelse med detaljerad information.
Senaste anmälningsdag är måndag 10:e oktober.

Mycket välkommen önskar kursgruppen: Madeleine Linder, Karin Hessling och Finn Hellman

Posted in Nyheter