Vad gör SLHF?

Ledarhundsförare på kurs.

Ledarhundsförare på kurs.

SLHF, Föreningen Sveriges Ledarhundsförare, är en religiöst och partipolitiskt obunden förening, som bildades 1977.

SLHF är representerad i brukarrådet för SRF Ledarhundsverksamhet, där vi kan lyfta våra medlemmars frågor och funderingar. Under årens lopp har vi tillsammans med SRF diskuterat fram viktiga förändringar och förbättringar för ledarhundsförarna, exempelvis har vi framfört synpunkter om kursverksamheten och var den ska bedrivas efter att SLHF årsmöte antagit ett uttalande om att SRF bör använda Almåsa Konferens som kursgård. Numera förläggs all kursverksamhet på Almåsa, något som alltså SLHF drivit i brukarrådet.

Vi arbetar också med annat påverkansarbete exempelvis när det gäller tillgängligheten för synskadade med ledarhund. Ett exempel på det arbetet är att vi genomfört ett seminarium i Sveriges Riksdag och bedrivit en namninsamlingskampanj mot SJ rörande tillgängligheten för synskadade med ledarhund på tåg. Ett prioriterat arbetsområde för SLHF är tillgänglighet för ledarhundsekipage i det offentliga rummet. Vi i SLHF tycker det är en självklarhet att ledarhundsekipage ska ha tillträde till alla offentliga lokaler, caféer, restauranger, butiker, apotek och liknande platser. Vi tror att detta bäst kan uppnås med en antidiskrimeringslag.