Övriga funktionärer

Här hittar du övriga funktionärer som arbetar ideellt med olika delar av SLHF:s verksamhet

Valberedningen – e-post: vb@slhf.net

Förbereder föreningens val inför årsmöten.

 

Verksamhetsrevisorer – e-post: revisorer@slhf.net

Granskar föreningens verksamhet efter avslutat verksamhetsår.
Fredrik Mattsson, Uppsala

Ekonomisk revisor

Granskar föreningens ekomi, bokslut och balansräkning efter avslutat verksamhetsår.

 

Ledarhunden

SLHF:s medlemstidning Ledarhunden.
Redaktör: Kait Bessing
Tel: 070-464 74 23
E-post: kait@slhf.net

Webansvarig

Ansvarig för drift, underhåll och uppdatering av föreningens webplats, e-butik och närvaro på Facebook.

Joachim Kåhlman
Tel: 070-611 77 00
E-post: joachim@slhf.net

Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare för föreningens medlemstidning Ledarhunden samt föreningens webplats.

Sara Shamloo Ekblad
E-post: sara@slhf.net