Uttalande om SRF:s kortfilm

Uttalande om kortfilmen “Ledarhundarna behövs”

Antaget vid Föreningen Sveriges Ledarhundsförares årsmöte 14 maj 2016, Stockholm

På Ledarhundens Dag lanserade SRF en kortfilm om två ledarhundar som ligger på ett kafé och samtalar om sitt jobb. Filmen informerar om att det statliga anslaget till ledarhundsverksamheten inte har höjts sedan 2006. ”Höj anslaget”, säger SRF.??Inga ledarhundsförare medverkar i filmen. Genom att osynliggöra den ena halvan av ledarhundsekipaget bidrar SRF till att upprätthålla fördomen om den passiva synskadade ledarhundsföraren som föses runt av ledarhunden helt utan samarbete dem emellan. Det förstärks av att det enda skäl som anges till varför anslaget ska höjas är att det är ett så bra jobb för en hund. Ingenstans berörs betydelsen av att använda hjälpmedlet ledarhund för den enskilda föraren. Det verkar som om SRF inte bara tycker att vi är mindre viktiga än våra ledarhundar, det SRF förmedlar är att vi är totalt onödiga.
Det är inte enbart ledarhundsförare som lyser med sin frånvaro i filmen.
SRF väljer även att osynliggöra den diskriminering som svenska ledarhundsförare utsätts för. När vi nekas tillträde till offentliga miljöer får vi ofta höra att det inte är vi som inte är välkomna, det är hunden. Mot den bakgrunden är det viktigt att alltid tala om ledarhunden tillsammans med sin ledarhundsförare. Vi arbetar aktivt för att vi ska bli omfattade av diskrimineringslagstiftningen, så att SRF i slutet av filmen säger: “Kanske är det människorna som ska ha munkorgarna och hundarna som ska ha lagarna”, är ett respektlöst uttalande som vi inte kan acceptera. Vi om några behöver våra röster, vi behöver verkligen inte munkorgar.

Vi anser att denna film bör tas bort från SRF:s hemsida omedelbart då den motarbetar ledarhundsförare, osynliggör oss ledarhundsförare och bidrar till att förstärka fördomarna om oss och våra ledarhundar.

Posted in Nyheter

Nykonstituerad styrelse i SLHF

2016-05-14 13.29.41

Gruppbild på den nya styrelsen.

Bild på Finn Hellman

Föreningens nye ordförande Finn Hellman

Vid dagens årsmöte i SLHF har en ny styrelse valts. Som ny ordförande valdes Finn Hellman från Göteborg. Sara Shamloo omvaldes på två år. På två år valdes också Elina Zetterwall och Karin Hessling (båda nyval). På fyllnadsval har Madeleine Linder och Mari Nilsson valts på ett år vardera. Natalia Hedlund har ett år kvar på sitt mandat.

Styrelsen har konstituerat sig enligt följande: 

Ordförande: Finn Hellman
Vice ordförande: Elina Zetterwall
Ekonomiskt ansvarig: Madeleine Linder
Sekreterare: Sara Shamloo
Informationsansvarig: Mari Nilsson
Medlemsansvariga: Natalia Hedlund och Karin Hessling

Posted in Nyheter

Filmer på ledarhundens dag

Idag är det internationella ledarhundsdagen och det firas på olika sätt runt om i världen. I Sverige har det bland annat gjorts filmer för att visa på vårt behov av en antidiskrimineringslag och att det behövs mer anslag till ledarhundar i Sverige.

Frilansjournalisten och SLHF-medlemmen Finn Hellman har gjort en kortfilm där han berättar om livet med ledarhund, hur det kändes som han nästan fick lite av synen tillbaka när han fick ledarhund. Men den handlar också om de problem som många av oss stöter på i vardagen, diskriminering när vi inte inte får använda våra hundar på caféer, gym, arbetsplatser eller i affärer. Filmen avslutas med en uppmaning att höra av sig till demokratiminister Alice Bah Kuhnke och kräva en lag som förbjuder diskriminering av ledarhundsförare. Visste du att Sverige är ett av de sista länderna i Europa som saknar en sådan lag? (På Youtube-kanalen Släpp in finns också hälsningar från ledarhundsförare i Norge och Finland.)

 

SRF:s motsvarighet i Norge, det norska blindeförbundet är kända för sina filmer. Även till ledarhundens dag i år har de gjort en film, som handlar om hur farligt det kan vara att störa en ledarhund i arbete. Eftersom man i Norge redan har en lag som skyddar ledarhundsförare kan man koncentrera sig på andra budskap i sina filmer.

Posted in Nyheter

Inbjudan till vårkurs 2016

Ledarhundsförare på kurs.

Ledarhundsförare på kurs.

Hjärtligt välkomna till SLHF:s vårkurs på Almåsa!

På lördagen håller vi vårt årsmöte.

Efter årsmötet går vi ut och kör praktiska dressyrövningar i mindre grupper tillsammans med våra fyrfota kamrater i form av en promenad med störningsmoment och lydnad. Övningarna leds av Victoria Perdhe och Jennie Lindhe.

Det kommer också att finnas möjlighet för de som så önskar att träffa Ledarhundsverksamhetens veterinär Marie Norlén.

På söndagen kommer Emmelie Reinson och berättar om träning av ledarhundsekipage och om hur tilldelning går till i andra länder. Givetvis finns även tillfälle att diskutera och ställa frågor.

Vi kommer även att diskutera samarete med Förbundet för Service- och signalhundar och få en rapport från European Guide Dog Federations konferens.

Vi ska naturligtvis också få tid till att umgås och ha trevligt tillsammans. Vårkursen kommer som vanligt att äga rum på Almåsa Konferens utanför Stockholm, vi startar på fredagen klockan 17.00 med middag och avslutar på söndagen kl 15.00.

Program och deltagarlista kommer att skickas ut efter anmälningstidens utgång. Deltagaravgiften för vårkursen är 500 kr och då ingår mat och logi samt resekostnader som överstiger 200 kr.
Vi vill ha din anmälan absolut senast söndagen den 24 april. Anmälan är bindande och anmälningsavgiften ska betalas in senast en vecka före vårkursen.

Glöm inte att meddela när ni anmäler er om ni har särskilda önskemål eller behov (särskild kost, önskemål om rum eller annat som vi bör veta).

Om du endast har för avsikt att vara med under årsmötet är det gratis. Deltagarna på årsmötet kommer att bjudas på förmiddagsfika och lunch.

Anmälan göra till någon av oss i kursgruppen.
Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor!

Vi hoppas att vi ses på vårkursen/årsmötet!

Varma hälsningar
Kursgruppen: Sara och Reine

Kontaktutgifter till oss i kursgruppen:
Reine: Mobil 0722 – 47 14 00 E-post reine@slhf.net
Sara: E-post sara@slhf.net

Snabbfakta:
Var? Almåsa Konferens.
När? 13-15 maj 2016.
Anmälan och kursavgift? Kursavgiften är 500 kr och vi vill ha din anmälan senast söndagen den 24 april.
Resor: Föreningen ersätter kostnader för resor som överstiger 200 kr.

Posted in Nyheter

Kallelse till årsmöte

klubbaHärmed kallas du att delta på SLHF:S årsmöte lördag 14 maj 2016 på Almåsa konferens.
Mötet börjar klockan 09.00 och beräknas sluta cirka 12.00. deltagande på årsmötet är gratis och vi kommer att bjuda på fika och lunch. Om du har reskostnader som överstiger 200 kr står SLHF även för dessa.

Har du inte möjlighet att delta på årsmötet finns möjligheten att poströsta. Vill du göra det anmäler du det till någon i kursgruppen så får du vidare instruktioner om hur det går till.

Anmälan vill vi ha senast söndagen den 24 april till någon av oss i kursgruppen:
Reine: Mobil: 0722 – 47 14 00 E-post reine@slhf.net
Sara: sara@slhf.net

Hjärtligt Välkomna!

Styrelsen

Posted in Nyheter

Inbjudan till höstträff i Göteborg

Välkomna till SLHF:s höstträff i Göteborg Lördagen den 17 oktober.

Dagen kommer att ägnas åt föreläsningar om hundens hälsa, om dressyr av olika typer av tjänstehundar samt hundens mentala egenskaper, vi kommer också att få tillfälle att diskutera aktuella intressepolitiska frågor.

Dagen riktar sig främst till ledarhundsförare från västra Sverige, aktiviteten är öppen för alla ledarhundsförare inte bara medlemmar i SLHF.

Aktiviteten kommer att äga rum på Dalheimers Hus i Göteborg och vi startar dagen med förmiddagsfika kl 10.00. Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika bjuder vi på.

Program

10.00 förmiddagsfika
10.15 Jennie Lindé: Om hundens hälsa och skötsel.
12.00 Lunch och rastning av hundar.
13.30 Bengt Borg: Dresyr av olika typer av tjänstehundar samt  mentalitet hos olika hundar.
15.30 eftermiddagsfika.
16.00 Diskusionspass aktuella intressepolitiska frågor, diskussion i smågrupper
17.00 Avsluting och hemfärd.

Vi tar inte ut någon kursavgift för aktiviteten, kostnader för resor och eventuellt boende får man stå för själv.

Anmälan görs till någon av oss i kursgruppen senast fredagen den 9 oktober.

Reine Gunnarsson: Mobil 0722-471400 E-post reine@glenny.se
Mikael Haraldsson: Mobil 0705-62 62 87 E-post mikael.haraldsson@lappharald.org

Hjärtligt Välkomna!
Kursgruppen
Reine och Mikael

Posted in Nyheter

Ursäkta röran…

Så här lagom till sommaren passar vi på att fixa och dona med vår webbplats så den ska bli mer överskådlig, lättanvänd och ha så relevant information som möjligt. Under själva arbetet kan det dock hända att saker ser lite märkliga ut då och då när vi trimmar in vissa funktioner. Vi ber på förhand om ursäkt för detta. Om du har några synpunkter eller frågor är du alltid välkommen att slänga iväg ett mail till web@slhf.net.

Posted in Nyheter

Ny styrelse för 2015 vald

Styrelsen 2015, från vänster: Dennis, Reine, Sara, Natalia, Elisabeth, Guy och Nadja.

Styrelsen 2015, från vänster: Dennis, Reine, Sara, Natalia, Elisabeth, Guy och Nadja.

Vid årsmötet på Almåsa konferens valdes ny styrelse för 2015. Elisabeth Ravstis omvaldes till ordförande på ett år. På två år valdes Natalia Hedlund (omval), Reine Gunnarsson (nyval) och Guy Perdhe (omval). På ett års fyllnadsval valdes Nadja Öberg (omval) och Sara Shamloo (nyval). Kvar i styrelsen på ett år är Dennis Johansson.

Posted in Nyheter

Politikerträff och promenad på Ledarhundens dag

På bilden syns Viviann Emanuelsson, riksdagsledamötena Catharina Bråkenhielm (S), som har sex egna hundar, och Kristina Nilsson (S) också hundägare, Elisabeth Ravstis, riksdagsledamoten Mikael Dahlqvist, (S) ansvarig för funktionshindersfrågor och Karin Hjalmarson. Foto: SRF

På bilden syns Viviann Emanuelsson, Ledarhundsklubben, riksdagsledamötena Catharina Bråkenhielm (S), som har sex egna hundar, och Kristina Nilsson (S) också hundägare, Elisabeth Ravstis, ordförande i SLHF, riksdagsledamoten Mikael Dahlqvist, (S) ansvarig för funktionshindersfrågor samt Karin Hjalmarson, Ledarhundsklubben. Foto: SRF

I onsdags firades den internationella ledarhundsdagen. I Stockholm gjorde SLHF tillsammans med Ledarhundsklubben i Stockholm en uppvaktning hos riksdagsledamot Catharina Bråkenhielm (S). Hon sitter i socialutskottet och var den enda politiker som hade hörsammat vår fråga om uppvaktning på ledarhundens dag. Syftet med mötet var att uppmärksamma politikerna på att anslagen till Ledarhundsverksamheten inte höjts på många år. Det var ett väldigt bra möte 

Efter uppvaktningen i riksdagshuset mötte ytterligare cirka 12 personer upp,  de flesta med ledarhundar, och vi gick i samlad tropp till Rosenbad. Många hade plakat på sig med lite olika budskap kopplade till ledarhundar. Utanför Rosenbad sjöng vi en nyskriven text till en Pugh Rogerfeldt-melodi. Texten var skriven av Lennart Karlsson och är väldigt fyndig. 

På kvällen var vi ett antal personer från SLHF som lyssnade på annika Åkerberg. Hon är jurist och har skrivit en bok om diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Ett avsnitt handlar om diskriminering av ledarhundsförare. Diskrimineringsombudsmannen har aldrig tagit ett fall om diskriminering av ledarhundsförare till domstol. Enligt Annika skulle det kanske fungera att använda sig av det som kallas “indirekt diskriminering” men det är alltså inte prövat. Hennes uppmaning var i alla fall att vi ska fortsätta anmäla upplevd diskriminering till DO. Man kan även vända sig till sin närmaste diskrimineringsbyrå och få hjälp där.

Posted in Nyheter

Internationella ledarhundsdagen 2015

Idag är det ingen vanlig dag för Gosan, Wilma, Dart, Walter, Hugo, Molly, Leia och Vante. De och deras cirka 300 kollegor kan idag fira den internationella ledarhundsdagen som uppmärksammas sista onsdagen i april varje år. Under internationella ledarhundsdagen visas ledarhundar och deras otroligt viktiga arbete upp runt om i Sverige och världen. I Stockholm finns möjligheten att se ledarhundar i arbete då ett antal förare kommer gå i parad med sina hundar från Riksdagshuset till Regeringskansliet Rosenbad för att visa upp vilken nytta hundarna gör.

Paraden startar klockan 11.00. Paraden har också ett allvarligare syfte. Innan den börjar kommer representanter för SLHF och Ledarhundsklubben i Stockholm att träffa riksdagsledamoten Christina Bråkenhielm (s) för att diskutera de faktum att anslaget för ledarhundsverksamheten i Sverige varit oförändrat i många år. Med detta vill man uppmärksamma politikerna på att pengarna inte räcker och att anslaget måste höjas.

Presskontakt:
Elisabeth Ravstis, ordförande
Tel: 070-512 22 87

 

Posted in Nyheter