Monthly Archives: December 2018

Stöd vår verksamhet

Genom att sätta in 250 kronor på föreningens plusgiro eller swisha till föreningens konto kan du bli stödjande medlem. Du kan också lämna valfritt bidrag till föreningen. Du kan även hjälpa till praktiskt med till exempel ledsagning vid aktiviteter eller

Posted in Nyheter