SLHF har ny styrelse

Vid helgens årsmöte valde SLHF en ny styrelse.

Till ny ordförande valdss Sara Shamloo Ekblad. Hon efterträder Finn Hellman, som dock blir kvar i styrelsen som ledamot. Övriga valda blev Mikael Haraldsson, Sabina Fornhem och Natalia Hedlund.

Flera stadgeändringar
Flera ändringar av föreningens stadgar röstades igenom. Efter en lång diskussion beslöts att föreningens styrelse ska bestå av fem ledamöter i stället för sju som det tidigare varit. I konsekvens med detta ändrades också paragrafen om när styrelsen är beslutför till att en majoritet av styrelsen måste vara närvarande.

Fler kan bli medlemmar
En till nyhet som krävde en ändring av stadgarna är att fler nu har möjlighet att bli röstberättigade medlemmar i SLHF.  Tidigare behövde man ha fått sin första ledarhund för att få vara med i föreningen, men då väntetiden för att få sin första ledarhund blir allt längre föreslog styrelsen att man ska öppna upp möjligheten för att även låta de som väntar på sin första hund bli medlemmar i föreningen. Förslaget antogs av ett enhälligt årsmöte.

Posted in Nyheter