SLHF deltog i standariseringsmöte

Syntolkning: Ett konferensrum med flera personer. Längst fram sitter en ledarhundsförare framför en projecerad SIS-logo

Sara Shamloo Ekblad deltog i möte med SIS.

21 februari deltog SLHF på ett intressemöte på Swedish Standards
Institute för att diskutera en eventuell europeisk standardisering av
ledar- och assistanshundsinstruktörer. SLHF representerades av Sara
Shamloo Ekblad som även höll ett föredrag om att leva med ledarhund.
Vid mötet närvarande även ledarhundsdressörer, Srf, Service- och
signalhundsförbundet, Svenska brukshundsklubben och Astma- och
allergiförbundet.

Posted in Nyheter