Monthly Archives: February 2017

SLHF deltog i standariseringsmöte

21 februari deltog SLHF på ett intressemöte på Swedish Standards Institute för att diskutera en eventuell europeisk standardisering av ledar- och assistanshundsinstruktörer. SLHF representerades av Sara Shamloo Ekblad som även höll ett föredrag om att leva med ledarhund. Vid mötet

Posted in Nyheter

SLHF träffade DO

Fredag den 17 februari träffade SLHF och Svenska Service- och Signalhundsförbundet Diskrimineringsombudsmannen, DO. Syftet med mötet var att prata om situationen för oss som använder ledar- eller assistanshund. Från SLHF deltog ordförande Finn Hellman och sekreterare Sara Shamloo Ekblad och från SoS deltog ordförande

Posted in Nyheter