Uttalande om SRF:s kortfilm

Uttalande om kortfilmen “Ledarhundarna behövs”

Antaget vid Föreningen Sveriges Ledarhundsförares årsmöte 14 maj 2016, Stockholm

På Ledarhundens Dag lanserade SRF en kortfilm om två ledarhundar som ligger på ett kafé och samtalar om sitt jobb. Filmen informerar om att det statliga anslaget till ledarhundsverksamheten inte har höjts sedan 2006. ”Höj anslaget”, säger SRF.??Inga ledarhundsförare medverkar i filmen. Genom att osynliggöra den ena halvan av ledarhundsekipaget bidrar SRF till att upprätthålla fördomen om den passiva synskadade ledarhundsföraren som föses runt av ledarhunden helt utan samarbete dem emellan. Det förstärks av att det enda skäl som anges till varför anslaget ska höjas är att det är ett så bra jobb för en hund. Ingenstans berörs betydelsen av att använda hjälpmedlet ledarhund för den enskilda föraren. Det verkar som om SRF inte bara tycker att vi är mindre viktiga än våra ledarhundar, det SRF förmedlar är att vi är totalt onödiga.
Det är inte enbart ledarhundsförare som lyser med sin frånvaro i filmen.
SRF väljer även att osynliggöra den diskriminering som svenska ledarhundsförare utsätts för. När vi nekas tillträde till offentliga miljöer får vi ofta höra att det inte är vi som inte är välkomna, det är hunden. Mot den bakgrunden är det viktigt att alltid tala om ledarhunden tillsammans med sin ledarhundsförare. Vi arbetar aktivt för att vi ska bli omfattade av diskrimineringslagstiftningen, så att SRF i slutet av filmen säger: “Kanske är det människorna som ska ha munkorgarna och hundarna som ska ha lagarna”, är ett respektlöst uttalande som vi inte kan acceptera. Vi om några behöver våra röster, vi behöver verkligen inte munkorgar.

Vi anser att denna film bör tas bort från SRF:s hemsida omedelbart då den motarbetar ledarhundsförare, osynliggör oss ledarhundsförare och bidrar till att förstärka fördomarna om oss och våra ledarhundar.

Posted in Nyheter