Nykonstituerad styrelse i SLHF

2016-05-14 13.29.41

Gruppbild på den nya styrelsen.

Bild på Finn Hellman

Föreningens nye ordförande Finn Hellman

Vid dagens årsmöte i SLHF har en ny styrelse valts. Som ny ordförande valdes Finn Hellman från Göteborg. Sara Shamloo omvaldes på två år. På två år valdes också Elina Zetterwall och Karin Hessling (båda nyval). På fyllnadsval har Madeleine Linder och Mari Nilsson valts på ett år vardera. Natalia Hedlund har ett år kvar på sitt mandat.

Styrelsen har konstituerat sig enligt följande: 

Ordförande: Finn Hellman
Vice ordförande: Elina Zetterwall
Ekonomiskt ansvarig: Madeleine Linder
Sekreterare: Sara Shamloo
Informationsansvarig: Mari Nilsson
Medlemsansvariga: Natalia Hedlund och Karin Hessling

Posted in Nyheter