Monthly Archives: May 2016

Uttalande om SRF:s kortfilm

Uttalande om kortfilmen “Ledarhundarna behövs” Antaget vid Föreningen Sveriges Ledarhundsförares årsmöte 14 maj 2016, Stockholm På Ledarhundens Dag lanserade SRF en kortfilm om två ledarhundar som ligger på ett kafé och samtalar om sitt jobb. Filmen informerar om att det statliga

Posted in Nyheter

Nykonstituerad styrelse i SLHF

Vid dagens årsmöte i SLHF har en ny styrelse valts. Som ny ordförande valdes Finn Hellman från Göteborg. Sara Shamloo omvaldes på två år. På två år valdes också Elina Zetterwall och Karin Hessling (båda nyval). På fyllnadsval har Madeleine Linder

Posted in Nyheter