Kallelse till årsmöte

klubbaHärmed kallas du att delta på SLHF:S årsmöte lördag 14 maj 2016 på Almåsa konferens.
Mötet börjar klockan 09.00 och beräknas sluta cirka 12.00. deltagande på årsmötet är gratis och vi kommer att bjuda på fika och lunch. Om du har reskostnader som överstiger 200 kr står SLHF även för dessa.

Har du inte möjlighet att delta på årsmötet finns möjligheten att poströsta. Vill du göra det anmäler du det till någon i kursgruppen så får du vidare instruktioner om hur det går till.

Anmälan vill vi ha senast söndagen den 24 april till någon av oss i kursgruppen:
Reine: Mobil: 0722 – 47 14 00 E-post reine@slhf.net
Sara: sara@slhf.net

Hjärtligt Välkomna!

Styrelsen

Posted in Nyheter