Monthly Archives: March 2016

Inbjudan till vårkurs 2016

Hjärtligt välkomna till SLHF:s vårkurs på Almåsa! På lördagen håller vi vårt årsmöte. Efter årsmötet går vi ut och kör praktiska dressyrövningar i mindre grupper tillsammans med våra fyrfota kamrater i form av en promenad med störningsmoment och lydnad. Övningarna

Posted in Nyheter

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas du att delta på SLHF:S årsmöte lördag 14 maj 2016 på Almåsa konferens. Mötet börjar klockan 09.00 och beräknas sluta cirka 12.00. deltagande på årsmötet är gratis och vi kommer att bjuda på fika och lunch. Om du

Posted in Nyheter