Monthly Archives: September 2015

Inbjudan till höstträff i Göteborg

Välkomna till SLHF:s höstträff i Göteborg Lördagen den 17 oktober. Dagen kommer att ägnas åt föreläsningar om hundens hälsa, om dressyr av olika typer av tjänstehundar samt hundens mentala egenskaper, vi kommer också att få tillfälle att diskutera aktuella intressepolitiska

Posted in Nyheter