Politikerträff och promenad på Ledarhundens dag

På bilden syns Viviann Emanuelsson, riksdagsledamötena Catharina Bråkenhielm (S), som har sex egna hundar, och Kristina Nilsson (S) också hundägare, Elisabeth Ravstis, riksdagsledamoten Mikael Dahlqvist, (S) ansvarig för funktionshindersfrågor och Karin Hjalmarson. Foto: SRF

På bilden syns Viviann Emanuelsson, Ledarhundsklubben, riksdagsledamötena Catharina Bråkenhielm (S), som har sex egna hundar, och Kristina Nilsson (S) också hundägare, Elisabeth Ravstis, ordförande i SLHF, riksdagsledamoten Mikael Dahlqvist, (S) ansvarig för funktionshindersfrågor samt Karin Hjalmarson, Ledarhundsklubben. Foto: SRF

I onsdags firades den internationella ledarhundsdagen. I Stockholm gjorde SLHF tillsammans med Ledarhundsklubben i Stockholm en uppvaktning hos riksdagsledamot Catharina Bråkenhielm (S). Hon sitter i socialutskottet och var den enda politiker som hade hörsammat vår fråga om uppvaktning på ledarhundens dag. Syftet med mötet var att uppmärksamma politikerna på att anslagen till Ledarhundsverksamheten inte höjts på många år. Det var ett väldigt bra möte 

Efter uppvaktningen i riksdagshuset mötte ytterligare cirka 12 personer upp,  de flesta med ledarhundar, och vi gick i samlad tropp till Rosenbad. Många hade plakat på sig med lite olika budskap kopplade till ledarhundar. Utanför Rosenbad sjöng vi en nyskriven text till en Pugh Rogerfeldt-melodi. Texten var skriven av Lennart Karlsson och är väldigt fyndig. 

På kvällen var vi ett antal personer från SLHF som lyssnade på annika Åkerberg. Hon är jurist och har skrivit en bok om diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Ett avsnitt handlar om diskriminering av ledarhundsförare. Diskrimineringsombudsmannen har aldrig tagit ett fall om diskriminering av ledarhundsförare till domstol. Enligt Annika skulle det kanske fungera att använda sig av det som kallas “indirekt diskriminering” men det är alltså inte prövat. Hennes uppmaning var i alla fall att vi ska fortsätta anmäla upplevd diskriminering till DO. Man kan även vända sig till sin närmaste diskrimineringsbyrå och få hjälp där.

Posted in Nyheter