Styrelsen konstituerad

SLHF:s styrelse har konstituerat sig. Under livemötet på Almåsa i maj beslöts om följande uppdrag:

Vice ordförande: Siw Olsson
Sekreterare: Pia Andersson
Kassör: Guy Perdhe
Medlemsansvariga: Nadja Öberg, Natalia Hedlund
Ledamot: Dennis Johansson

Övriga uppdrag:
Redakör Ledarhunden: Kait Bessing
Webbansvarig: Joachim Kåhlman

Posted in Nyheter