SLHF kräver avskaffad meddelandeplikt

Uttalande från Sveriges Ledarhundsförare direkt ställt till Synskadades riksförbund ledarhundsverksamheten, förbundsstyrelsen, socialdepartementet samt Myndigheten för delaktighet – MFD.

Avskaffa meddelandeplikten vid resa
Synskadades riksförbunds förbundsstyrelse har antagit ett dokument som innebär att vi ledarhundsförare alltid skall meddela Ledarhundsverksamheten om vi reser utomlands. Beslutet innebär också att förarna måste inhämta ett godkännande för att få lämna landet med sin ledarhund.

Vi anser att detta beslut är integritetskränkande och hämmande för ledarhundsförarna. Det är såväl befängt som rent diskriminerande, att man år 2014 kräver att synskadade skall anmäla resande till Synskadades Riksförbund. Vi kan förstå det då man ser på det ur en rent medicinsk synvinkel. Den dialogen har hela tiden funnits och finns mellan förarna och ledarhundsverksamhetens veterinär. Det är en självklarhet, att man undersöker förutsättningarna via veterinären, och via jordbruksverket. Det finns dock ingens om helst anledning i övrigt att meddela SRF att man skall ut och resa.

Vi har kunnat notera att man på kurserna, varnar förstagångsförare för hur problematiskt det är att resa. Många förare blir då besvikna, och funderar på, varför man skall ha en ledarhund. Inom förarkåren finns ett otal exempel på förare, som reser frekvent utomlands med sina hundar. Det finns också ett otal exempel på förare, som med hjälp av sin hund och dessa resor, förbättrat sina arbetsmöjligheter och fått ett  rikare liv.

Vi kräver därför att SRF avskaffar detta meddelandetvång vid resor.

Uttalande antaget vid Sveriges Ledarhundsförares årsmöte 2 maj 2014.

Posted in Nyheter