Elisabeth ny ordförande

Elisabeth Ravstis, nyvald ordförande i SLHF

Elisabeth Ravstis, nyvald ordförande i SLHF

SLHF:s årsmöte har valt ny styrelse. Elisabeth Ravstis valdes till ny ordförande. Övriga ledamöter på två år blev Siw Olsson, Nadja Öberg och Dennis Johansson. Till ledamot på ett års fyllnadsval valdes Pia Andersson.

Ny verksamhetsrevisor är Joachim Kåhlman med Helena Fridlund som ersättare. Till valberedning valdes Finn Hellman, Ida Östlund och Malin Jansson. Malin valdes till sammankallande.

Posted in Nyheter