Monthly Archives: May 2014

SLHF kräver avskaffad meddelandeplikt

Uttalande från Sveriges Ledarhundsförare direkt ställt till Synskadades riksförbund ledarhundsverksamheten, förbundsstyrelsen, socialdepartementet samt Myndigheten för delaktighet – MFD. Avskaffa meddelandeplikten vid resa Synskadades riksförbunds förbundsstyrelse har antagit ett dokument som innebär att vi ledarhundsförare alltid skall meddela Ledarhundsverksamheten om vi

Posted in Nyheter

SLHF ändrar sina stadgar

Årsmötet för Föreningen Sveriges Ledarhundsförare beslöt igår att ändra föreningens stadgar så att även förare till assistanshundar med ledarhundsutbildning kan bli röstberättigade medlemmar i föreningen. Relaterat: Stadgar för föreningen Sveriges Ledarhundsförare SLHF

Posted in Nyheter

Elisabeth ny ordförande

SLHF:s årsmöte har valt ny styrelse. Elisabeth Ravstis valdes till ny ordförande. Övriga ledamöter på två år blev Siw Olsson, Nadja Öberg och Dennis Johansson. Till ledamot på ett års fyllnadsval valdes Pia Andersson. Ny verksamhetsrevisor är Joachim Kåhlman med

Posted in Nyheter