Välkommen eller diskriminerad – vi undersöker Stockholm idag

PRESSMEDDELANDE

Runt om i världen firas idag den internationella ledarhundsdagen. I
många länder kommer synskadade visa vilken nytta vi har av ledarhunden
och vilken glädje och frihet den skänker oss.

Men här i Sverige är det fortfarande svårt att använda sig av
ledarhundens fulla potential. Det är nämligen inte ovanligt att vi
utestängs från olika verksamheter med hänvisning till att vi använder
ledarhund.

– Jag längtar till den dag då det är möjligt
att använda ledarhund lika lätt som i många andra länder, säger Finn
Hellman, ordförande i Sveriges Ledarhundsförare.

– Men för att det ska bli möjligt krävs en
anti-diskrimineringslag. En sådan finns i till exempel Norge, Finland
och Storbritannien. Där behöver man inte fundera på om man är
välkommen på gymmet, snabbköpet eller skolans föräldramöte.

Mellan klockan 13 och 15.30 kommer medlemmar i Sveriges
Ledarhundsförare (SLHF) att undersöka hur pass välkomna vi är på
Stockholms hotell, vårdcentraler, badhus och andra verksamheter. De
ställen som välkomnar oss förs upp på “den vita listan”, men ställen
som diskriminerar hamnar på “den svarta listan”. Listorna ska
publiceras på vår hemsida så att ledarhundsförare vet vart vi kan gå
och vilka ställen som bör undvikas. Redan nu finns et embryo till
listor på www.ledarhund.nu

För mer info kontakta:

Finn Hellman, ordförande Sveriges ledarhundsförare: 0709 699 544.

Posted in Nyheter