Förlängd anmälningstid till årsmöteskursen

Härmed kallas alla röstberättigade medlemmar i SLHF till föreningens årsmöte 2014.

OBS! Anmälningstiden är förlängd till 31 mars 2014!

  Årsmötet kommer att äga rum under vår vårkurs den 2-4 maj 2014. 

  Platsen för årsmötet är som vanligt Almåsa Konferens i Västerhaninge söder om Stockholm.

  Under helgen kommer vi, förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, att ägna oss åt både föreläsningar och aktiviteter tillsammans med våra hundar. Ett mer detaljerat program sänds ut innan helgen.

  Anmälan gör du till kursansvarig Joachim Kåhlman: E-post joachim@slhf.net eller telefon 070-611 77 00, senast måndagen den 31 mars 2014.     

  Alla röstberättigade SLHF-medlemmar är välkomna att delta på själva årsmötet, men av ekonomiska skäl är antalet deltagare på vårkursen begränsat till ca 30 personer.

  Observera att vi önskar att du anmäler dig även om du bara vill delta i själva årsmötet, men inte resten av kursen!

  Ange vid din anmälan om du äter speciell kost och om du inte har hunden med dig. samt om det är någon speciell person du önskar dela rum med. Vi vill också veta om du önskar åka med gemensam transport från Stockholm Central. Vi kommer att försöka ordna detta om antalet intresserade är tillräckligt stort.

  Kursavgiften är 800 kr för inkvartering i dubbelrum.

  Om du har egen ledsagare med dig, bokar du och betalar detta själv med Almåsa på telefonnummer 08-500 404 80. Ange dock vid din anmälan till oss om du har gjort detta.

  Tidigare år har stödjande medlemmar varit välkomna att medfölja till subventionerad avgift, något som vi tyvärr inte har möjlighet att erbjuda i år. Undantaget är anhöriga till våra dövblinda medlemmar.

  Efter anmälan får du ett färdigifyllt inbetalningskort på kursavgiften. I priset ingår övernattning med helpension. Efter den 31 mars är anmälan bindande. På grund av konferensanläggningens regler måste du kunna visa läkarintyg ifall du har anmält dig men blir sjuk och inte kan åka till kursen.

  Enligt beslut av årsmötet 2012 utgår för närvarande ingen ersättning för resor. Föreningen har ändå som ambition att kunna lämna ett visst bidrag för resekostnader.

Välkommen till Almåsa önskar

Kursgruppen

Posted in Nyheter