Styrelsen har konstituerat sig

Styrelsen har haft sitt konstituerande möte. Posterna blev som följer:

Vice Ordförande: Malin Jansson
Kassör: Guy Perdhe
Sekreterare: Elisabeth Ravstis
Medlemsansvarig: Mikael Haraldsson
Informationsansvarig: Ida Östlund
Ledamot: Natalia Hedlund

Övriga funktionärer:

Webbansvarig: Joachim Kåhlman
Redaktör för Ledarhunden: Kait Bessing

Kontaktuppgifter till styrelsen

Posted in Nyheter