Glöm inte opinionsbildningen, DO! (Uttalande)

Tidigare har ledarhundsförares anmälningar om diskriminering till DO rutinmässigt lagts ner. Myndighetens argument har bland annat varit att den nuvarande lagstiftningen om tillgänglighet inte skyddar ledarhundsförare och att en dom till ledarhundsförares nackdel riskerar att bli prejudikat. Ibland har DO till och med ställt grupper mot varandra i sina yttranden och anmärkningsvärt nog utryckt förståelse inför skälet till utestängning när motparten hävdar att ”det kan komma en allergiker”.

Med stor glädje har föreningen Sveriges Ledarhundsförare, SLHF, under senare tid förstått att DO är beredd att se över möjligheten att trots allt ta sig an anmälningar som gjorts av ledarhundsförare de senaste15 åren. SLHF har uppfattat att frågan med större framgång skulle kunna drivas som exempel på indirekt diskriminering istället för att drivas som en fråga om tillgänglighet.

SLHF välkomnar alla försök att få till stånd en lagstiftning som skyddar ledarhundsförare från negativ särbehandling. Liknande anti-diskrimineringslagar finns i många länder runt om i världen. Positiva exempel att inspireras av finns till exempel i USA och Australien, i
Storbritannien och Italien och i våra grannländer Norge och Finland.

SLHF inser att DO är bakbundna av de lagar som stiftats av Sveriges riksdag, men vill påminna om att juridik alltid handlar om tolkning. Utrymmet för att förändra inom rådande system kan vara större än man tror. SLHF respekterar att DO inte vill gå till domstol om risken är en vägledande dom till ledarhundsförares nackdel. Men att aldrig försöka blir också ett prejudikat.

Avslutningsvis påminner SLHF om att DO även har en opinionsbildande
funktion. Om nuvarande lagstiftning inte räcker för att ledarhundsförare ska
bli fullt delaktiga i samhället, är det DO:s skyldighet att påtala detta för
lagstiftaren. Om det inte går att komma till rätta med diskrimineringen på juridisk väg måste DO sparka med sitt opinionsbildande ben.

Med tanke på att DO visat större intresse för SLHF:s frågor under våren kan positiva förändringar vara att vänta inom kort.

Uttalande antaget vid årsmötet för föreningen Sveriges Ledarhundsförare 4 maj 2013.

Kontakt:
Finn Hellman, ordförande
Tel: 070-969 95 44 | finn@slhf.net

Posted in Nyheter