Ny ordförande i SLHF

Finn HellmanVid helgens årsmöteskurs på Almåsa konferens valde SLHF ny ordförande och ny styrelse. Joachim Kåhlman, som varit föreninges ordförande sedan 2009 ersattes av Finn Hellman, 37, från Göteborg.

Nya ledamöter i styrelsen blev Natalia Hedlund, Haparanda, Elisabeth Ravstis, Stockholm, Guy Perdhe, Stockholm samt Malin Jansson, Stockholm. Ida Östlund och Mikael Haraldsson, båda Stockholm, har ett år kvar på sin mandatperiod.

Förutom Joachim Kåhlman lämnar även Sabina Fornhem, Sofia Thoresdotter och Stina Hörberg styrelsen.

Under årsmötet behandlades tre motioner, två från Hjödis Lindström angående reflexvästar till ledarhund och information om ledarhundar till arbetsgivare samt från Finn Hellman med flera angående att inrätta ett SM för ledarhundsförare. STyrelsen yrkade avslag på samtliga motioner vilket också blev det beslut som årsmötet fattade. När det gäller Hjördis Lindströms motioner har styrelsen fått i uppdrag att föra frågan vidare till SRF som har myndighetsutövning när det gäller ledarhundar.

Vid årsmötet, som leddes av SRF:s individstödschef Ulrika Norelius, deltog 28 röstberättigade medlemmar. Därutöver hade 4 personer valt att poströsta i styrelsevalen. Årsmötesprotokollet skrev av stödjande medlemmen Kait Bessing som också ansvarar för redaktörskapet för SLHF:s medlemstidning Ledarhunden.

Posted in Nyheter