Monthly Archives: May 2013

Diskriminering av ledarhundsförare i Aktuellt

I kväll sänds ett reportage i SVT:s aktuellt om blinda Melissa Hudson som flyttat till Sverige från USA. Hon har ledarhund och har upptäckt den diskriminering som är vardagsmat för ledarhundsförarna i Sverige. SLHF träffade Erik Ullenhag (fp), ministern med

Posted in Nyheter

Styrelsen har konstituerat sig

Styrelsen har haft sitt konstituerande möte. Posterna blev som följer: Vice Ordförande: Malin Jansson Kassör: Guy Perdhe Sekreterare: Elisabeth Ravstis Medlemsansvarig: Mikael Haraldsson Informationsansvarig: Ida Östlund Ledamot: Natalia Hedlund Övriga funktionärer: Webbansvarig: Joachim Kåhlman Redaktör för Ledarhunden: Kait Bessing Kontaktuppgifter

Posted in Nyheter

Glöm inte opinionsbildningen, DO! (Uttalande)

Tidigare har ledarhundsförares anmälningar om diskriminering till DO rutinmässigt lagts ner. Myndighetens argument har bland annat varit att den nuvarande lagstiftningen om tillgänglighet inte skyddar ledarhundsförare och att en dom till ledarhundsförares nackdel riskerar att bli prejudikat. Ibland har DO

Posted in Nyheter

Ny ordförande i SLHF

Vid helgens årsmöteskurs på Almåsa konferens valde SLHF ny ordförande och ny styrelse. Joachim Kåhlman, som varit föreninges ordförande sedan 2009 ersattes av Finn Hellman, 37, från Göteborg. Nya ledamöter i styrelsen blev Natalia Hedlund, Haparanda, Elisabeth Ravstis, Stockholm, Guy

Posted in Nyheter