Kallelse till årsmöte 2013

Föreningens årsmöte äger rum den 4 maj klockan 09.00 på Almåsa konferens, söder om Stockholm, i samband med föreningens vårkurs. Kursen är dessvärre fulltecknad men medlemmar som önskar enbart i årsmötet är välkomna. Obsevera att man måste anmäla sitt deltagande till årsmötet senast den 20 april. Vi bjuder på förmiddagsfika, om du önskar stanna kvar över lunch så meddela det när du anmäler dig, du får dock bekosta lunchen själv.

Anmäl dig genom att maila eller ringa vår ordförande Joachim Kåhlman, tel: 073-877 70 00 e-post: joachim@slhf.net.

Om du önskar poströsta i styrelsevalen skall detta meddelas senast den 31 mars.

Posted in Nyheter