EGDF kartlägger ledarhundsförarnas situation

EGDF, den europeiska ledarhundsfederationen, vill kartlägga situationen för ledarhundsförare i Europa. Detta för att hitta strategier för sitt arbete med att uppmuntra fler personer att välja ledarhund som hjälpmedel, motverka diskriminering och öka tillgängligheten för ledarhundsekipage. De ber därför att så många ledarhundsförare som möjligt ska fylla i deras enkätundersökning. Undersökningen består av 32 frågor och fylls i online. Enkäten tar cirka 15 minuter att fylla i och är tillgänglig på engelska, franska och tyska.

Fyll i enkäten här

Om du har problem att fylla i enkäten och skulle vilja ha hjälp med det, sänd ett mail till sofia@slhf.net.

Posted in Nyheter