Monthly Archives: December 2011

EGDF-ordförande bsökte Sverige

Peter Farmworth, nyvald president i Europeiska ledarhundsfederationen, EGDF, besökte Sverige och SLHF i början av december. Under Peters besök i Sverige fick han fölha med på Grundkurs 1 på Almåsa, träffa SRFs förbundsordförande Håkan Thomsson samt höll ett välbesökt föredrag

Posted in Nyheter