Öppet brev: SRF diskriminerar ledarhundsförare vid kongress

Öppet brev till Synskadades Riksförbunds förbundsstyrelse och ordförande Tiina Nummi-Södergren

SLHF, föreningen Sveriges Ledarhundsförare, har med förvåning tagit del av det informationsutskick som gjorts inför SRF:s kongress under hösten 2011.

I informationen uppmanas ledarhundsförare att lämna sina hundar hemma under kongressen. Med hänsyn till allergiker är ledarhundar inte välkomna i kongresslokalerna utan måste lämnas på rummet under hela kongressen.

Första gången vi nåddes av informationen trodde vi att det var konferensanläggningen, Aronsborg, som ställt detta krav. Det hade i och för sig varit allvarigt nog att SRF använder en konferensanläggning som diskriminerar ledarhundsförare. En kontroll med Aronsborg visar dock att de inte har något emot ledarhundar i sina lokaler och att det för dem är självklart att hundarna är välkomna i hela anläggningen.

Det är således SRF som diskriminera ledarhundsförare. Detta trots att Tiina Nummi-Södergren skrivit under den överenskommelse som finns mellan just SRF och Astma- och allergiförbundet. I denna överenskommelse står att ingendera part har företräde före den andre, och att eventuella problem ska lösas på plats, mellan hundallergiker och ledarhundsförare. Vi undrar hur man ska kunna uppnå en acceptans för denna överenskommelse om inte ens Synskadades Riksförbund tänker följa den? Har överenskommelsen då inte spelat ut sin roll när inte ens de parter som skrivit under den tar den på allvar?

SLHF har under flera år informerat om förekomsten av hundallergi och konsulterat Magnus Wickman, överläkare vid Sachsska barnsjukhuset på Södersjukhuset i Stockholm, professor i astma och allergisjukdomar, han säger:

“Pälsdjursallergen bildas i hundens talgkörtlar, urin och avföring. De fastnar på partiklar i luften och kan hålla sig svävande länge (som dimma). Dessa partiklar fastnar sedan i djurägarens hår och kläder för att sedan avges som pälsdjursallergen där hundar eller hundägare vistas (utan att djuret själv finns där).”

Detta innebär att en ledarhundsförare är lika kontaminerad som ledarhunden med pälsdjursallergen. Att utestänga ledarhundarna från kongressbyggnaden är således bara “ett slag i luften”. För att helt omöjliggöra spridning av allergen i kongresslokalerna måste samtliga ledarhundsförare (och övriga som har pälsdjur hemma) klä av sig alla kläder, duscha och sätta på sig nya, oanvända kläder i kongressbyggnaden. Är detta ett krav SRF kommer att ställa på kongressledamöter och övriga deltagare?

Vidare säger Wickman: “När ledarhunden rör sig inomhus eller ligger still i offentliga miljöer eller i kommunala transporter avges en viss mängd allergen som sprids i omgivande luft. Allergen från pälsdjur är vattenlösliga, varför en nytvättad ledarhund i de flesta situationer ger ett så litet extra tillskott jämfört med den allergenmängd som redan finns i den omgivande miljön, att det inte innebär en ytterligare hälsorisk för flertalet med hundallergi.”

(Magnus Wickmans hela information finns här)

Att Synskadades Riksförbund inte tagit åt sig av denna information är för oss helt obegripligt! Organisationen måste lämna sina förlegade kunskaper om allergi bakom sig och i stället ta del av aktuella fakta inom området. Vidare måste SRF som organisation börja föregå med gott exempel, i synnerhet som organisationen har myndighetsutövning i vissa frågor kring tilldelning av ledarhund. Det är viktigt att SRF visar både för samhället och för synskadade medlemmar med ledarhund att organisationen tar diskrimineringsfrågan på allvar och välkomnar ledarhundsekipage på samtliga aktiviteter som arrangeras av SRF, från kongressen enda ner till möten i lokalföreningarna. Det är också dags att SRF börjar arbeta hårdare med kravet på en antidiskrimineringslag som inkluderar synskadade. Båda dessa frågor beslöts av kongressen 2006 men ännu har inget hänt!

SLHF understryker att vår organisation inte kräver suverän och oinskränkt rätt för ledarhundsförare. I enlighet med överenskommelsen mellan SRF och Astma- och allergiförbundet förespråkar SLHF ömsesidig respekt. I de flesta fall när en hundallergiker och ledarhundsförare möts på arrangemang som SRF-kongressen räcker det att ledarhundsekipage och en eventuell hundallergiker sitter på skilda håll i lokalen. I vissa fall kan allergikern behöva öka sin medicinering. Förslagsvis informerar SRF inför kongressen om att ledarhundar kan förekomma i lokalen och att eventuella hundallergiker bör tänka på att ta med sig sina mediciner.

SLHF utgår från att SRF omedelbart ändrar beslutet angående ledarhundar på kongressen, samt att programmet anpassas så att tidsschemat rymmer möjlighet till rastning av ledarhundar. Det gagnar även öviga kongressdeltagare med mer “luft” i schemat för att fatta kloka beslut under kongressen. Vi vill också uppmana ledarhundsförare som är ombud att använda sina ledarhundar på kongressen och delta med era hundar i samtliga aktiviteter.

För föreningen Sveriges Ledarhundsförare

Joachim Kåhlman
Ordförande
Tel: 073-877 70 00

Uppdatering 2011-04-26:
SRF har ändrat sig och låtit meddela att ledarhundar nu är välkomna under kongressen. Ledarhundar får vistas i hela konferensanläggningen utom i matsalen.

Posted in Nyheter