Vill du jobba ideellt för Sveriges Ledarhundsförare

Sveriges Ledarhundsförare, SLHF, är Sveriges största förening för synskadade med ledarhund. Vi arbetar dels intressepolitiskt med frågor som rör ledarhundar, exempelvis tillgängligheten till butiker, restauranger, skolor, arbetsplatser och det offentliga rummet i övrigt. Vi arbetar också med att anordna kursverksamhet för ledarhundsförarna där vi får möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och träna med våra hundar. SLHF är en av-organisation, vilket betyder att hela vår styrelse själva är gravt synskadade eller blinda med ledarhund.

Då vi är en liten organisation har vi knappa ekonomiska resurser och kan därför inte avlöna personal för arbetsinsatser. Vi söker därför dig som kan tänka dig att arbeta ideellt tillsammans med oss.

Medlemshandläggare

SLHF söker en medlemshandläggare. Arbetsuppgifterna består i att administrera vårt medlemsregister i form av att lägga in nya medlemmar, uppdatera uppgifter som medlemmarna rapportera in, skapa och skicka ut fakturor för nya medlemmar samt för det den årliga medlemsavgiften samt fakturering för deltagaravgifter vid kurser och årsmöten. Vidare ingår att registers inbetalningar från Plusgirot in i medlemsregistret, sända ut påminnelser samt sända rapporter till kassör och styrelse.

Den vi söker…
Det viktigaste är att du tycker om att arbeta för en ideell förening och att du är ordningsam. Arbetet kräver visst mått av syn, men även synskadade som har möjlighet att läsa svartskrift är välkomna att höra av sig. Arbetet är inte speciellt avancerat och vi lär dig allt du behöver veta. Du behöver också ha en dator med internetuppkoppling som kör Windows för att kunna använda vårt medlemsregister, SPCS Förening. Allt annat du behöver, programvara, förbrukningsmateriel, porto och så vidare betalar föreningen.

Arbetet tar inte speciellt mycket tid i anspråk, den mesta tiden är vid utskick av medlemsavgifter i januari och när betalningarna kommer in under våren.

Det är viktigt för oss att den person som ska arbeta med detta uppdrag kan tänka sig att hjälpa oss en längre tid, minst två år.
Det är också praktiskt, men på inget sätt ett krav, om du finns i eller i närheten av Stockholm.

Hör av dig!
Tycker du att det här låter intressant eller vill du veta mer?

Skriv en rad och berätta om dig själv, tidigare erfarenheter och varför du vill arbeta ideellt hos SLHF.
Skicka din ansökan via e-post till joachim@slhf.net.
Vid frågor kontakta ordförande Joachim Kåhlman, telefon 073-877 70 00.

Posted in Nyheter